Peritonaal dialyse polikliniek

Patiënten met slecht werkende nieren (nierinsufficiëntie) kunnen in aanmerking komen voor peritoneaal dialyse. Tijdens deze behandeling komt u elke 8 weken op controle op de polikliniek peritoneaal dialyse. Daarnaast komt u ook regelmatig op het spreekuur van de nefroloog. De polikliniek peritoneaal dialyse valt onder interne geneeskunde.

Afspraken

Afspraak maken
De nefroloog verwijst u door naar de PD verpleegkundige op de pre-dialysepoli als u voorlichting nodig heeft over mogelijke peritoneaal dialyse. 

Afspraak afzeggen of wijzigen polikliniek
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel ons dan zo snel mogelijk. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Bereikbaarheid

Afdeling
Polikliniek peritoneaal dialyse

Bezoekadres
Weg door Jonkerbos 100 6532 SZ Nijmegen

Postadres
Postbus 9015 6500 GS Nijmegen

Telefoon
024 365 74 92
Telefonisch spreekuur: de PD verpleegkundige is telefonisch bereikbaar van maandag –t/m vrijdag van 8.30-16.30

Gang van zaken polikliniek peritoneaal dialyse

  • U meldt zich bij de balie. 
  • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer. 
  • De PD verpleegkundige roept u binnen in de spreekkamer. U bespreekt met haar hoe het met u gaat. Zij voert controles uit. Ook geeft zij informatie, advies en steun.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme interne geneeskunde.

U kunt bij deze polikliniek of dit team komen via deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.