GIO-poli

Op de GIO-poli komen patiënten met een afwijking in het spijsverteringsstelsel.

Dit zijn de slokdarm, maag, galwegen, pancreas, darm of anus. Op de poli houdt de GIO-verpleegkundige spreekuur. Zij is gespecialiseerd in de begeleiding en voorlichting bij deze vormen van kanker. Het spreekuur is onderdeel van de polikliniek chirurgie-heelkunde.

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 80 64
maandag - vrijdag
12.30 - 13.30 uur
chirurgie-heelkunde B58

Afspraak maken

Afspraak maken
De endoscopieafdeling maakt de afspraak voor u. Die afspraak is binnen twee werkdagen na het onderzoek (scopie).

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken

 • U gaat naar Meldpunt 2B. Hier meldt u zich met uw legitimatiebewijs bij een meldzuil of bij een medewerker van het Meldpunt. 
 • Een GIO-verpleegkundige haalt u op in de wachtkamer en neemt u mee naar een spreekkamer.
 • Samen met u  bespreekt zij de vervolgafspraken, vervolgonderzoeken en (mogelijke) behandelingen. Ook inventariseert de GIO-verpleegkundige de behoefte aan psycho-sociale ondersteuning en maakt zij eventueel een afspraak bij de diëtiste.
 • Eventueel regelt de GIO-verpleegkundige de vervolgonderzoeken, de afspraak bij de chirurg, de afspraak bij het pre-operatief onderzoek anesthesie, de ziekenhuisopname en de operatiedatum. 
 • Na de behandeling komt u terug op de GIO-poli voor de nazorg.

Zorgverleners

Elke week is er een GIO-bespreking waar zorgverleners vanuit verschillende specialismen de patiënten bespreken. Dit team bestaat uit:

 • GIO-verpleegkundigen
 • chirurgen
 • radiologen
 • maag-darm-leverartsen
 • radiotherapeuten
 • internist-oncologen
 • pathologen.

Patiënten met slokdarmkanker worden ook besproken in een multidisciplinair overleg van het Slokdarm-Maag Centrum Oost Nederland (SMACON). Dit is een samenwerking met Radboudumc.

GIO-verpleegkundigen
De GIO-verpleegkundigen zijn het vaste aanspreekpunt voor de patiënt. Met vragen kunt u altijd en op elk moment bij hen terecht. Zij geven voorlichting, regelen afspraken en doen nazorg.

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.