Vrienden van CWZ

Extra voorzieningen

Naast goede zorg is het welzijn van patiënten en hun familie belangrijk. Een comfortabele omgeving, rust, ontspanning en afleiding helpen bij het herstel. Vrienden van CWZ maakt extra voorzieningen en activiteiten mogelijk die niet betaald kunnen worden uit het ziekenhuisbudget. Denk aan de inrichting van een familiekamer of een muziekoptreden voor patiënten. De giften van de Vrienden van CWZ zijn onmisbaar om deze activiteiten te realiseren.

Steun onze doelen

Elk jaar kiezen we doelen die we helpen realiseren. Op deze website kunt u heel gemakkelijk geld doneren. Rondom een aantal Nijmeegse evenementen komen wij in actie om geld binnen te halen. Het is fantastisch als u een van onze projecten wilt steunen of als u zelf een actie wilt opzetten. Namens alle CWZ-patiënten bedankt!

Doelen 2017

Verbouwen familiekamers | CWZ Nijmegen

2017: Verbouwen familiekamers

Bewegen tijdens dialyse| Vrienden CWZ Nijmegen

2017: Dialysefiets/systeem met virtueel parcours

Beweegtuin kinderen | CWZ Nijmegen

2017: Beweegtuin kinderen

Volg de Vrienden op Facebook

Volg de Vrienden van CWZ op Facebook