Pre-dialyse polikliniek

Patiënten met slecht werkende nieren (nierinsufficiëntie) komen op de polikliniek pre-dialyse als hun nierfunctie tot ongeveer 20% is gedaald. De polikliniek pre-dialyse valt onder interne geneeskunde.

Op de polikliniek bereidt de verpleegkundige u tijdens een aantal voorlichtingsgesprekken voor op de mogelijke nierfunctievervangende therapieën (transplantatie, hemodialyse, peritoneaal dialyse) en op de gevolgen daarvan voor uw dagelijks leven. Naast informatie, krijgt u ook advies en steun. Tot het moment dat u moet starten met de behandeling, blijft u op controle komen op dit spreekuur. U ziet dan afwisselend de nefroloog en de verpleegkundige.

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 82 00
maandag - donderdag
8.00 - 16.30 uur
interne geneeskunde A70

Gang van zaken polikliniek pre-dialyse

  • U meldt zich bij de balie.
  • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer
  • De pre-dialyseverpleegkundige roept u binnen in de spreekkamer. Zij geeft u informatie over de verschillende behandelingen en de gevolgen voor het dagelijks leven. U krijgt niet alleen informatie, maar ook advies en steun.

Onderwerpen die ter sprake komen

Op dit spreekuur bespreken we diverse onderwerpen, waarvan de meest voorkomende zijn:

  • uw ziekte en de bijkomende gevolgen 
  • onderzoeken en verschillende behandelingen 
  • uw voedingstoestand 
  • uw leefwijze 
  • gebruik van medicijnen 
  • conditiecontrole
  • wat te doen bij klachten.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.