Nierziekten spreekuur

Op de polikliniek interne geneeskunde is een speciaal spreekuur voor patiënten met nierziekten. 

De nierspecialist (nefroloog) behandelt u.

Bereikbaarheid

024 365 82 00
maandag - vrijdag
8.30 - 17.00 uur
interne geneeskunde A70

Gang van zaken

  • U laat ongeveer een week voor uw afspraak bloed afnemen en u levert urine in zodat dit alvast onderzocht kan worden.
  • Bereid u goed voor zodat u vragen kunt stellen. Neem eventueel iemand mee.
  • U meldt zich bij meldpunt 2B. Daar wijst een medewerker waar u kunt wachten. 
  • De arts roept u binnen in de spreekkamer.
  • De arts stelt u vragen over uw klachten (anamnese).
  • Hij doet lichamelijk onderzoek en bespreekt met u de uitslagen van het bloed- en urineonderzoek.
  • Afhankelijk van de uitkomsten spreekt u eventueel aanvullend onderzoek af. Samen bepaalt u het vervolg en de behandeling.
  • Het onderzoek naar en behandeling van hoge bloeddruk doet de internist samen met een verpleegkundig specialist. Door intensive behandeling en begeleiding is het mogelijk de nierziekte te stoppen. Hierbij vinden wij het belangrijk dat u weet wat u kunt doen om invloed te krijgen op uw aandoening. En hoe u de behandeling kunt inpassen in uw dagelijks leven.

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.