Interne geneeskunde

Internisten zijn artsen die gespecialiseerd zijn in onderzoek en behandeling van inwendige ziekten.

Inwendige ziekten zijn onder andere nierziekten, allergische aandoeningen, bloedziekten, infectieziekten, maag-, darm- en leverziekten, stofwisselingsstoornissen, kanker, en ziekten die met hormonen te maken hebben.

Wat doen we? 
Met aandacht voor u en uw klachten gaan wij op zoek naar mogelijke oorzaken en doen u vervolgens een behandelingsvoorstel. Soms is het nodig dat we u doorverwijzen naar een andere specialist zoals bijvoorbeeld de chirurg. We blijven vaak dan wel bij uw behandeling betrokken.

Samenwerking
Interne geneeskunde heeft een nauwe samenwerking met een aantal andere specialismen.

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 82 00
Maandag - vrijdag
8.30 - 12.30 uur
Na 12.30 uur is de polikliniek alleen bereikbaar voor spoed

Afspraak maken

De huisarts of een CWZ-dokter verwijst u naar de polikliniek. U ontvangt schriftelijk of telefonisch een afspraak. Voor bepaalde ziektebeelden is vooraf onderzoek nodig. In dat geval krijgt u bij de schriftelijke bevestiging de formulieren voor het onderzoek toegestuurd.

Gang van zaken polikliniek

  • U gaat naar Meldpunt 2B. Hier meldt u zich met uw legitimatiebewijs bij een meldzuil of bij een medewerker van het Meldpunt. 
  • De arts roept u binnen in de spreekkamer. Deze stelt u vragen over uw klachten (anamnese). Zonodig doet de arts lichamelijk onderzoek. Daarna bepaalt deze het vervolg.
  • Als er onderzoeken nodig zijn, neemt de doktersassistent deze met u door. U maakt de afspraken voor dit onderzoek zelf of de doktersassistent maakt de afspraken voor u. Ook krijgt u informatie mee. We proberen de onderzoeken achter elkaar te plannen. Dan hoeft u niet onnodig naar het ziekenhuis hoeft te komen. Wij houden rekening met uw wensen.
  • Bij bepaalde aandoeningen krijgt u een combinatieafspraak. U krijgt dan eerst het onderzoek en aansluitend komt u op de polikliniek voor de uitslag.
  • Als een opname nodig is, gaat u na het bezoek aan de dokter meteen naar de verpleegkundig zorgcoördinator. Deze geeft u informatie over de opname.

Endoscopieafdeling

De endoscopieafdeling is de afdeling waar artsen onderzoeken en behandelingen uitvoeren.

Onderzoek in ander ziekenhuis: alleen op medische indicatie

Regelmatig laten CWZ-patiënten onderzoek (bloedafname of röntgenfoto’s) doen in andere ziekenhuizen. Bijvoorbeeld omdat dat andere ziekenhuis dichter bij huis is. Heel begrijpelijk, maar niet handig. Het is beter dat álle onderzoeken in CWZ gebeuren. Waarom?
 

  • De behandelend specialist is dan sneller op de hoogte van de uitslagen.
  • Bovendien zijn de uitslagen direct in het digitale systeem opgenomen. Zo kan de specialist het beloop van de ziekte beter volgen.
  • Het kost extra tijd om de uitslagen van een ander ziekenhuis in het CWZ-systeem in te voeren.
  • De kosten van onderzoek zijn hoger in een ander ziekenhuis, in tijden van bezuinigingen is dat zonde.

Daarom zal CWZ onderzoek in andere ziekenhuizen alleen toestaan op medische indicatie.

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.