Oncologie verpleegafdeling B20

Op B20 liggen patiënten met kanker. 

Op deze afdeling liggen ook patiënten van longziekten en interne geneeskunde.

Bereikbaarheid

024 365 77 78
verpleegafdeling B20

Verblijf en voorzieningen

Op de afdeling zijn 1 en 3 persoonskamers voor mannen en vrouwen samen. Bloemen zijn niet welkom. Lees alles over het verblijf op de verpleegafdeling.

Zorgverleners

Iedere patiënt heeft een vaste arts. U ziet deze altijd op de polikliniek. Op de verpleegafdeling komt niet altijd uw eigen dokter langs. U ziet dagelijks de zaalarts: een arts-assistent in opleiding. Een co-assistent is een medisch student in opleiding. Zij verrichten vaak vooronderzoeken. Het meeste heeft u te maken met de verpleegkundigen. Deze personen zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling. Meer over de zorgverleners in het ziekenhuis.

In CWZ zijn ook familiezorgverpleegkundigen aanwezig. Zij kunnen familie en/of naasten van patiënten ontvangen en begeleiden.

Dagindeling

Hele dag Roomservice (eten en drinken)
6.00‑8.00 uur Medicijnronde
8.00 uur Zonodig pols en temperatuurcontrole. U kunt zich verzorgen. Zo nodig helpen wij u daarbij. Tussen 8.00 uur en 9.30 uur wordt zonodig bloed geprikt voor onderzoek. Graag op de kamer blijven.
9.00 uur Start artsenvisite. Uw verpleegkundige kent het programma. Heeft u op andere tijden vragen aan de arts, dan kunt u dit doorgeven aan de verpleegkundige. De verpleegkundige zorgt ervoor dat uw vraag door de arts wordt beantwoord.
11.30 uur Medicijnronde
14.30 uur Medicijnronde. De verpleegkundige komt u verplegen, instrueren, informeren en begeleiden volgens behandelplan.
16.30 uur Medicijnronde
22.00 uur Medicijnronde. Laatste ronde met warme en koude dranken voor de nacht.
22.00 uur Na dit tijdstip proberen wij te zorgen voor rust op de patiëntenkamers, zodat u kunt slapen.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling om te kijken of alles in orde is. Mocht u niet kunnen slapen of heeft u behoefte aan een praatje, bel dan gerust.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

Opname en verblijf op de verpleegafdeling

Lees alles over het verblijf op de verpleegafdeling.

Bezoek op de verpleegafdeling

Lees op welke tijden u bezoek kunt krijgen en hoeveel bezoekers welkom zijn.