CWZ Druten

Met zorg dicht bij huis willen wij u nóg beter van dienst zijn.

De voordelen van onze wijkkliniek:

 • steeds dezelfde dokters en doktersassistenten
 • röntgenonderzoek en bloedprikken
 • koffie/thee en voldoende gratis parkeerplekken.

Vraag uw huisarts of specialist om een verwijzing naar CWZ Druten. Wilt u zeker weten dat een bepaalde arts aanwezig is? Bel ons dan even.

Bereikbaarheid

024 365 75 90
maandag - vrijdag
8.00 - 17.00 uur

Buiten kantooruren
024 365 76 57

Inleveren materialen (urine, ontlasting) vóór 11.30 uur.

Een kijkje in CWZ Druten

Gang van zaken

 • U meldt zich bij de receptie.
 • De receptionist controleert uw persoonsgegevens en vertelt waar u kunt wachten.
 • Soms gebeurt vóór of na het bezoek aan de arts extra onderzoek. Bijvoorbeeld een röntgenfoto of controle urine.
 • De doktersassistent brengt u naar de onderzoekskamer. Vaak blijft deze om de arts te helpen.
 • De arts stelt u vragen over uw klachten (anamnese) en doet zo nodig lichamelijk onderzoek. Daarna bepaalt de arts in overleg met u het vervolg. Dat kan een behandeling zijn, extra onderzoek of een vervolgcontrole.
 • De doktersassistent bespreekt de eventuele verdere behandeling en onderzoeken met u en maakt hier afspraken voor. Ook krijgt u informatie mee.

Welke specialismen?

Veel specialismen bieden poliklinische ziekenhuiszorg in CWZ Druten. De huisarts of een CWZ-arts verwijst u naar een polikliniek. Als u deze polikliniek in CWZ belt, geef dan aan dat u de afspraak in CWZ Druten wenst. U kunt ook rechtstreeks naar CWZ Druten bellen. Naar het overzicht specialismen ->

Bloedprikken bij CWZ Druten

 • Wilt u laten bloedprikken? U moet dan verplicht vooraf een afspraak maken.
 • Lees hier meer over bloedprikken.

Afspraak maken voor bloedafname

Folder

Hennie van de Geer over dialyse in Druten

De eerste maanden is Hennie gedialyseerd in Nieuwegein. Dat was telkens een lange reistijd. Nu komt hij in CWZ Druten, veel dichter bij huis.

Hennie van de Geer,
patiënt Interne geneeskunde
Lees zijn verhaal

Praktische informatie CWZ Druten

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.