Palliatief team

Het consultteam palliatieve zorg is gespecialiseerd in het verlenen van zorg aan volwassen patiënten in de laatste levensfase.

Het team adviseert behandelend artsen, verpleegkundigen, de patiënt en de familie. 

Bereikbaarheid

024 365 78 29
palliatieve zorg B09
melden bij Meldpunt 1B

  Wat is palliatieve zorg?

  Palliatieve zorg is zorg voor mensen bij wie genezing van ziekte niet meer mogelijk is. 

  Anders dan wat veel mensen denken is palliatieve zorg meer dan alleen zorg in de stervensfase. Hoe lang de palliatieve fase duurt is per ziekte en patiënt verschillend. Dit kan een periode zijn van jaren of maanden, tot slechts enkele dagen. Kwaliteit van leven staat bij deze zorg centraal.

  Aandacht voor diverse aspecten
  Palliatieve zorg is meer dan alleen het verlichten van lichamelijke klachten. Als iemand te horen heeft gekregen dat hij/zij niet meer beter zal worden, komt er namelijk meer op iemand af dan alleen de lichamelijke last. Ook het proces van het verwerken, aanpassen en het beleven van de ziekte en misschien wel achteruitgang, horen erbij. Bij patiënten met een ongeneeslijke aandoening zijn deze aspecten vaak met elkaar verweven.

  Ook voor ondersteuning van naasten
  Er kan angst spelen, dat kan zorgen voor een slechtere nachtrust en ergere pijnbeleving. De pijn die een patiënt voelt, is ook van invloed op de partner of de kinderen. Palliatieve zorg is er daarom niet alleen voor u, maar ook voor ondersteuning van uw naasten. Om alle problemen die spelen zo goed mogelijk te verlichten, werkt het team samen met verschillende specialismen. De zorgverleners beschikken daarbij over de benodigde kennis, vaardigheden en een passende attitude.

  Doel van consultteam pallatiatieve zorg
  Ons doel is het streven naar de beste (palliatieve) zorg voor de patiënt, door goede symptoombestrijding, geven van informatie en te ondersteunen bij het maken van (levenseinde) keuzes. Wij streven naar het bevorderen van continuïteit van zorg voor de palliatieve patiënt door goede afstemming met andere zorgverleners, zowel intern als extern. Extern doen wij dit door goede samenwerking met huisartsen, thuiszorginstellingen, verpleegtehuizen, hospices en andere ziekenhuizen.

  Werkwijze en afspraak

  Er zijn verschillende manieren waarop u in contact kunt komen met het consultteam palliatieve zorg:

  • Uw huisarts of behandelend arts in het ziekenhuis verwijst u door. De reden van de doorverwijzing is per persoon verschillend.
  • U wordt bij ons aangemeld terwijl u bent opgenomen in het ziekenhuis. We bezoeken u dan op uw afdeling.
  • U wordt bij ons aangemeld terwijl u thuis verblijft. Wij maken dan een poliklinische afspraak met u.

  Bij het eerste contact ziet u de verpleegkundige of de verpleegkundig specialist. Zij bespreken uw klachten met de medisch specialist, waarna zij samen het advies opstellen en bespreken met de coördinerend behandelaar. Zij zullen eventueel ook een vervolgafspraak met de u inplannen

  Consultteam palliatieve zorg

  In het team werken twee gespecialiseerd verpleegkundigen, een verpleegkundig specialist, en vier medisch specialisten. Bij het eerste contact wordt de patiënt als eerste gezien door de verpleegkundigen of de verpleegkundig specialist. Zij bespreken uw klachten met de medisch specialist, waarna zij samen het advies opstellen en bespreken met de coördinerend behandelaar.

  De verpleegkundigen en de verpleegkundig specialist zijn het aanspreekpunt en zullen eventueel ook een vervolgafspraak met de patiënt inplannen.

  Het consultteam palliatieve zorg bestaat uit de volgende specialisten:

  Met wie werkt het team nauw samen?

  Meer over palliatieve zorg

  Folders

  Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

  Praktische informatie

  Komt u naar CWZ?

  Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

  Wat neemt u mee?

  Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

  Bereid u goed voor

  Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

  Melden bij een Meldpunt

  U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.