Palliatief en ondersteunend team

Palliatieve zorg richt zich op kwaliteit van leven voor mensen met een ongeneeslijke aandoening of kwetsbaarheid.

Denk aan COPD, hartfalen, nierfalen, spierziekten, dementie of een uitgezaaide vorm van kanker. Anders dan veel mensen denken, kan de palliatieve fase jaren duren. Het team adviseert behandelaren, verpleegkundigen, de patiënt en naasten.

Bereikbaarheid

024 365 78 29
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.
Palliatieve zorg B09
Melden bij Meldpunt 1B

  Wat is palliatieve zorg?

  Palliatieve zorg is niet gericht op genezing, maar op uw welzijn. Dat uw leven zo fijn en goed mogelijk is (door het voorkómen en/of verminderen van klachten), ondanks dat u ziek bent. En omdat de mensen om u heen daar ook een grote rol bij spelen, richt palliatieve zorg zich ook op uw naasten.

  Uw naasten, dokters, verpleegkundigen en andere zorgverleners kunnen veel voor u doen. Daarbij staat uw kwaliteit van leven voorop: wat u belangrijk vindt in het leven en wat u daarvoor nodig hebt. Indien er vraagstukken zijn op specifieke domeinen kan bijvoorbeeld een psycholoog, geestelijke verzorging of maatschappelijk werk ondersteunen.

  Wat kunnen we voor u betekenen?

  Het palliatief en ondersteunend team heeft aandacht voor alle dimensies van zorg:

  • De lichamelijke dimensie: samen met u en uw behandelaar denkt het team mee over optimale behandeling van uw lichamelijke klachten. Denk aan pijn, benauwdheid of misselijkheid.
  • De psychische dimensie: het team kan u begeleiding bieden bij het verwerken van ziekte en er is aandacht voor eventuele zorgen of angsten. Daarnaast kan het team u ondersteunen bij het maken van keuzes over bijvoorbeeld wel of niet doorgaan met de behandeling.
  • De sociale dimensie: hierbij is er aandacht voor uw gezinssituatie en eventuele behoefte aan ondersteuning van uw partner, kinderen en andere naasten, in de breedste zin van het woord. Denk aan vrienden, collega’s, buren, werkgevers en zorgverleners. Ook is er ruimte voor eventueel veranderende rollen en verantwoordelijkheden, de communicatie met familie en vrienden en mogelijk financiële zorgen.
  • De spirituele dimensie: het team kan ondersteuning geven bij zingeving en levensvragen, zoals: loslaten, afscheid nemen, lijden en dood, geloof en ongeloof, schuld en schaamte, hoop en wanhoop, vrijheid en verantwoordelijkheid en datgene wat als waardevol wordt gezien.
  • Daarnaast kan het team u informeren over onderwerpen zoals palliatieve sedatie, euthanasie of stoppen met eten en drinken.

  Palliatieve zorg kan op elk moment gestart worden. Deze zorg kan starten als u heeft gehoord dat u niet meer beter kunt worden. 

  Werkwijze en afspraak

  Door uw huisarts of behandelaar in het ziekenhuis kunt u aangemeld worden bij het palliatief en ondersteunend team.
  Afhankelijk van uw behoefte zijn er de volgende opties voor een afspraak:

  • Als u bent opgenomen in het ziekenhuis kunnen wij u op uw afdeling bezoeken.
  • Als u thuis verblijft kunnen wij een poliklinische afspraak met u maken.
  • Daarnaast zijn ook opties voor een afspraak door middel van een videoconsult of een telefonisch consult.

  Uw wensen, waarden en behoeften zijn leidend in het tot stand brengen van een advies. Samen met u en uw naasten wordt er gekeken naar passende ondersteuning en zorg welke aansluit bij uw behoefte. De eerste afspraak duurt gemiddeld een uur, als uw situatie dit toe laat. Wekelijks is er een multidisciplinair overleg waarin uw situatie kan worden besproken.

  Maak kennis met het team

  Het palliatief en ondersteunend team van CWZ bestaat uit verpleegkundig specialisten, verpleegkundig consulenten en medisch specialisten. Het eerste aanspreekpunt zijn de verpleegkundig specialisten en verpleegkundig consulenten. Een van hen ziet u bij het consult. Het advies aan de behandelaar wordt afgestemd binnen het team.

  Het palliatief en ondersteunend team werkt nauw samen met medische psychologie, geriatrie, geestelijke verzorging, psychiatrie, maatschappelijk werk, huisartsen, transferpunt, familiezorgverpleegkundigen en wijkverpleging. Indien nodig worden er ook andere zorgverleners betrokken.

  Daarnaast wordt er veel samengewerkt in de regio en streven we naar goede passende zorg, ongeacht de plaats waar u verblijft (in het ziekenhuis, thuis, in het verpleeghuis of in een hospice).

  Het palliatief en ondersteunend team bestaat uit de volgende specialisten:

  Meer over palliatieve zorg

  Voor meer informatie kunt u terecht op onderstaande websites en foldermateriaal:

  Folders

  Praktische informatie

  Komt u naar CWZ?

  Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

  Wat neemt u mee?

  Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

  Bereid u goed voor

  Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

  Melden bij een Meldpunt

  U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.