Samen beslissen

CWZ zet sterk in op samen beslissen als onderdeel van de ambitie betrokken patiënt. Bij Samen Beslissen zoeken mensen samen met een zorgverlener naar de behandeling of zorg die het beste bij hem of haar past.

Video: samen beslissen over uw zorg

Voordelen samen beslissen

Uit onderzoek blijkt dat mensen meer tevreden zijn als ze worden betrokken bij de zorg. Bent u goed op de hoogte van uw mogelijkheden, dan neemt u besluiten die het beste passen bij uw persoonlijke situatie. Ook blijft u eerder trouw aan ingezette therapie. Dat levert de beste resultaten op voor u als patiënt. Bovendien voorkomt het onnodige behandelingen en kosten.

Hieronder ziet u middelen die u kunnen helpen om de regie te nemen over uw gezondheid. En onderstaande video geeft meer informatie over ‘samen beslissen’ over uw zorg.

3 goede vragen

Samen met de arts keuzes maken. Dat kan alleen wanneer u als patiënt de juiste informatie hebt en uw vragen zijn beantwoord. Dat u meepraat en meebeslist over uw zorgtraject. U beschikt namelijk over cruciale informatie over uw gezondheid. Door een actieve rol te spelen kunt u zelf zorgen voor goede én veilige zorg. Het is goed om als patiënt/familie zelf ook alert te blijven. Gebruik in de spreekkamer of bij de voorbereiding van uw bezoek aan een zorgverlener de 3 goede vragen:

  1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  3. Wat betekent dat in mijn situatie?


Kijk op de website Begin een goed gesprek voor meer informatie.

Patiëntportaal MijnCWZ

MijnCWZ is een persoonlijke, beveiligde online omgeving voor patiënten van CWZ. U kunt in MijnCWZ uw medisch dossier inzien. Met MijnCWZ bereidt u zich goed voor op uw bezoek aan het ziekenhuis. Of leest u thuis alles nog eens rustig na.

Informatie-app

Dankzij het internet en digitale media zijn patiënten beter op de hoogte en meer betrokken bij hun zorg. Steeds meer afdelingen ontwikkelen een eigen app.

Consultkaart

Een consultkaart helpt bij het gesprek in de spreekkamer. Een consultkaart geeft een beknopt overzicht van de verschillende behandelopties. Naar de website over consultkaarten.

Keuzehulp

Keuzehulpen zijn bedoeld om u en uw zorgverlener te helpen bij het maken van een keuze voor een behandeling die het beste bij u past. Met een keuzehulp kunt u zich voorbereiden op uw gesprek met uw zorgverlener. Door de opgedane kennis kunt u gerichte vragen stellen en van gedachten wisselen over de voor u best mogelijke behandeling. Samen met uw arts kiest u uiteindelijk voor een behandeling.

Meer informatie over keuzehulpen:

Handige websites

  • KiesBeter is een website met informatie over de zorg in Nederland. Naast informatie over aandoeningen en behandelingen kunt u ook de kwaliteit van zorginstellingen bekijken en vergelijken 
  • Patiëntenfederatie Nederland maakt u wegwijs in de gezondheidszorg
  • Betrouwbare informatie over ziekte en gezondheid op Thuisarts.nl
  • Op Ziekenhuischeck kunt u eenvoudig ziekenhuizen naast elkaar zetten om een beeld te krijgen van de geleverde zorg

Samen beslissen, what else? Interview met Miranda Boom

Voor Miranda Boom, verpleegkundig specialist interne geneeskunde, is samen beslissen een tweede natuur. ‘Ik pas het altijd toe in mijn behandelingen.'