Osteoporosespreekuur

Op het spreekuur osteoporose komen mensen met een verhoogd risico op botontkalking.

Zij krijgen eerst onderzoeken. Daarna komen ze bij de internist en verpleegkundige.

Bereikbaarheid

024 365 82 00
maandag - vrijdag
8.30 - 17.00 uur
interne geneeskunde A70

Welke patiënten komen op het spreekuur osteoporose?

 • Patiënten tussen de 50 en 80 jaar die met een botbreuk op de spoedeisende hulp zijn geweest.
 • Patiënten van orthopedie, heelkunde, longziekten en andere specialismen met een verhoogd risico op osteoporose.

Gang van zaken spreekuur osteoporose

 • U ontvangt een uitnodiging voor het onderzoek thuisgestuurd. Hier zit een vragenformulier bij.
 • Als u wilt deelnemen, vult u het vragenformulier in. Dit formulier stuurt u naar ons terug per post.
 • Daarna ontvangt u binnen 3 weken per post afspraken voor een dexa-scan, bloedprikken en polikliniekbezoek.
 • U laat de dexa-scan laten maken bij de afdeling radiologie.
 • U laat bloed prikken bij de afdeling bloedafname of een andere prikpost. 
 • Voor de afspraak op de polikliniek interne geneeskunde meldt u zich bij meldpunt 2B. Daar wijst een medewerker waar u kunt wachten. 
 • De verpleegkundige roept u binnen in de spreekkamer. Zij geeft de uitslagen, informatie over osteoporose, uitleg over de behandeling en advies voor leefstijl.
 • Na een half uur komt de internist. Zo nodig geeft hij een behandelvoorstel.
 • Bent u ouder bent dan 80 jaar? Of heeft u een gebroken heup? Dan krijgt u ook een afspraak bij geriatrie.
 • De huisarts neemt de behandeling daarna over.

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.