Interne geneeskunde: samenwerking specialismen

Interne geneeskunde werkt met een aantal afdelingen nauw samen. U vindt ze hier.

Anesthesie

Voor alle ingrepen geldt dat u voorafgaand aan de operatie een bezoek brengt aan het pre-operatief spreekuur van anesthesie. Daar wordt lichamelijk onderzoek verricht en waar nodig gebeuren aanvullende onderzoeken. De onderzoeken die al vanuit de polikliniek aangevraagd waren, worden hier bekeken. Daarnaast bespreekt de anesthesioloog de anesthesietechnieken en wordt een plan gemaakt welke techniek bij u wordt toegepast.

Chirurgie/heelkunde

Heelkunde of chirurgie is het grootste snijdende specialisme en is opgebouwd uit verschillende aandachtsgebieden. Voor meer informatie over de aandoeningen die hier worden behandeld kijkt u op de pagina chirurgie.

Dagbehandeling

Op de afdeling dagbehandeling worden ingrepen gedaan waarbij anesthesie nodig is en ingrepen zonder anesthesie. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld bloedtransfusies, functietesten of het toedienen van intraveneuze medicatie.

Kort verblijf

Voor opnames waarbij u een nacht moet blijven, kan het zijn dat u wordt opgenomen op de afdeling kort verblijf. De behandelend arts bepaalt welk type opname op u van toepassing is.

Nucleaire geneeskunde

Op de afdeling nucleaire geneeskunde worden afbeeldingen gemaakt van de werking van verschillende organen in het lichaam. Er wordt hiervoor een kleine hoeveelheid radioactieve stof gebruikt. Deze verdwijnt in korte tijd uit het lichaam. Zo'n afbeelding heet een scintigram.

Radiologie

Op de afdeling radiologie gebeurt beeldvormend onderzoek. Bijvoorbeeld ter controle voor of na een behandeling. Het gaat om röntgenfoto's, echografie, MRI-scan of CT-scan.