Hoge bloeddruk spreekuur

Op de polikliniek interne geneeskunde is een speciaal spreekuur voor patiënten met hoge bloeddruk

De internist doet onderzoek en behandelt u.

Bereikbaarheid

024 365 82 00
maandag - vrijdag
8.30 - 17.00 uur
interne geneeskunde A70

Gang van zaken

  • U laat ongeveer een week voor uw afspraak bloed afnemen en u levert urine in zodat dit alvast onderzocht kan worden.
  • Bereid u goed voor zodat u vragen kunt stellen. Neem eventueel iemand mee.
  • U gaat naar Meldpunt 2B. Hier meldt u zich met uw legitimatiebewijs bij een meldzuil of bij een medewerker van het Meldpunt. 
  • De arts roept u binnen in de spreekkamer.
  • De arts stelt u vragen over uw klachten (anamnese).
  • Hij doet lichamelijk onderzoek en bespreekt met u de uitslagen van het bloed- en urineonderzoek.
  • Afhankelijk van de uitkomsten spreekt u eventueel aanvullend onderzoek af. Samen bepaalt u het vervolg en de behandeling.
  • Het onderzoek naar en behandeling van hoge bloeddruk doet de internist samen met een verpleegkundig specialist. Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u kunt doen om invloed te krijgen op uw bloeddruk en andere risicofactoren voor hart en vaatziekten. En hoe u de behandeling kunt inpassen in uw dagelijks leven.

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.