Peritonaal dialyse polikliniek

Patiënten met slecht werkende nieren (nierinsufficiëntie) kunnen in aanmerking komen voor peritoneaal dialyse.

Tijdens deze behandeling komt u elke 8 weken op controle op de polikliniek peritoneaal dialyse. Daarnaast komt u ook regelmatig op het spreekuur van de nefroloog. De polikliniek peritoneaal dialyse valt onder interne geneeskunde.

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 74 92
maandag - vrijdag
8.30 - 16.30 uur
interne geneeskunde A70

Gang van zaken polikliniek peritoneaal dialyse

  • U meldt zich bij de balie. 
  • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer. 
  • De PD verpleegkundige roept u binnen in de spreekkamer. U bespreekt met haar hoe het met u gaat. Zij voert controles uit. Ook geeft zij informatie, advies en steun.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.