Inschrijven of wijzigen CWZ-administratie

Van elke patiënt leggen wij een aantal gegevens vast in onze administratie. Dat doen we voor uw veiligheid. We willen namelijk zeker weten dat we de juiste persoon voor ons hebben. Ook willen we u en uw huisarts kunnen bereiken als dat nodig is. De gegevens van uw verzekeraar zijn vereist voor een juiste betaling van de zorg.

Inschrijven of wijzigen

Bij de registratiebalie bij de hoofdingang van CWZ regelen wij alles rondom uw inschrijving. Komt u naar een polikliniek buiten het hoofdgebouw, dan kunt u hiervoor terecht bij de balie daar (CWZ Waalsprong, CWZ Druten, poli dermatologie, poli plastische chirurgie en poli sportgeneeskunde). Wij registreren uw BSN, adres, huisarts, verzekering en apotheek.

Al eerder in CWZ geweest?

Dan heeft u al een CWZ registratiekaart. Check voor het ziekenhuisbezoek of de gegevens nog kloppen.

Is er wat veranderd? U kunt dit op verschillende manieren aan ons doorgeven:

 • Verander uw persoonsgegevens zelf op patiëntportaal MijnCWZ, onder ‘Mijn Gegevens’.
 • Stuur een e-consult in MijnCWZ naar ‘Registratie patiëntgegevens’.
 • Stuur een e-mail naar inschrijfbalie@verwijder-dit.cwz.nl.
 • Vul het formulier adreswijziging  in.
 • Bel met de centrale inschrijfbalie op telefoonnummer (024) 365 7991. Moeten wij uw BSN nog vaststellen? Dan vragen wij u om u te melden bij de registratiebalie bij uw eerstvolgende bezoek aan het ziekenhuis. Van de wet mag u uw BSN niet telefonisch aan ons doorgeven.
 • Of ga in het ziekenhuis 15 minuten voor uw afspraak naar de balie bij de hoofdingang. Bij wijkklinieken buiten CWZ kunt u zich 5 minuten voor uw afspraak melden bij de balie. Houd uw identiteitsbewijs bij de hand, zodat wij u kunnen identificeren.

Tip: Als u voor uw afspraak online incheckt, dan controleert u automatisch een aantal gegevens op MijnCWZ. U hoeft uw gegevens niet nog een keer te controleren.

Eerste keer in CWZ?

Ga dan 15 minuten voor uw ziekenhuisafspraak met een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) langs de registratie bij de hoofdingang voor een CWZ registratiekaart. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Bij poliklinieken buiten CWZ kunt u zich 5 minuten voor uw afspraak melden.

Registratie van uw identiteit en burgerservicenummer (BSN)

Om u goede zorg te geven, moeten we zeker weten dat we de juiste gegevens koppelen aan de juiste persoon. Uw gegevens kunnen dan niet verwisseld worden met gegevens van andere patiënten. CWZ noteert daarom de gegevens van uw identiteitsbewijs in onze ziekenhuisadministratie. Deze controle van uw identiteit en burgerservicenummer (BSN) doen we door naar uw identiteitsbewijs te kijken.
Ga hiervoor persoonlijk met uw identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) naar de registratiebalie bij uw eerste bezoek. Iemand anders kan dit niet voor u doen. Deze registratie hoeft maar 1 keer. Neem wel altijd uw identiteitsbewijs mee bij een bezoek aan het ziekenhuis. Want soms vragen wij ook op andere momenten om uw identiteitsbewijs.

Adreswijziging doorgeven

Bent u verhuisd of gaat u verhuizen? Of zijn andere persoonsgegevens veranderd? Deze gegevens verandert u zelf het gemakkelijkste via patiëntportaal MijnCWZ. Het gaat om uw persoonlijke adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer. En ook als u veranderd bent van huisarts, apotheek, verzekeraar of uw toestemmingen en bezwaren wilt veranderen.

Het veranderen van uw persoonsgegevens kan op verschillende manieren:

 • Verander ze zelf op patiëntportaal MijnCWZ, onder ‘Mijn Gegevens’.
 • Stuur een e-consult in MijnCWZ naar ‘Registratie patiëntgegevens’.
 • Stuur een e-mail naar inschrijfbalie@verwijder-dit.cwz.nl.
 • Vul het formulier adreswijziging  in.
 • Bel met de centrale inschrijfbalie op telefoonnummer (024) 365 7991. Moeten we uw BSN nog vaststellen? Dan vragen wij u om u te melden bij de registratiebalie bij uw eerstvolgende bezoek aan het ziekenhuis. Van de wet mag u uw BSN niet telefonisch aan ons doorgeven.
 • Of ga in het ziekenhuis 15 minuten voor uw afspraak naar de balie bij de hoofdingang. Bij wijkklinieken buiten CWZ kunt u zich 5 minuten voor uw afspraak melden bij de balie. Houdt uw identiteitsbewijs bij de hand, zodat wij u kunnen identificeren.

Tip: Als u voor uw afspraak online incheckt, dan controleert u automatisch een aantal gegevens op MijnCWZ. U hoeft uw gegevens niet nog een keer te controleren.

Wat meenemen naar CWZ?

Bij elk ziekenhuisbezoek:

 • Identiteitsbewijs (ook voor kinderen). Bekijk hieronder welk identiteitsbewijs geldig is en lees meer over identificatie en de geldige identificatiemiddelen.
 • CWZ-registratiekaart.
 • Verzekeringsbewijs van de zorgverzekeraar (zorgpas).
 • Uw medicijnpaspoort of een ander overzicht van de medicijnen die u nu gebruikt. Heeft u uw apotheek of apotheekhoudend huisarts toestemming gegeven om medicijngegevens te delen via het LSP (folder)? Dan kan CWZ voor uw afspraak een overzicht opvragen van de medicijnen die u gebruikt. Heeft u geen toestemming gegeven? Neem dan zelf een medicijnoverzicht mee. Dit kunt u halen bij uw apotheek.
 • Bij verwijzing van buiten CWZ: de verwijzing van uw huisarts of andere verwijzer (alleen een Zorgdomein-nummer kan ook).

Welk identiteitsbewijs is geldig?

Bij Nederlandse nationaliteit

 • Geldig paspoort
 • Geldige identiteitskaart
 • Geldig rijbewijs

Geen Nederlandse nationaliteit

 • Niet-Nederlands paspoort (zo nodig voorzien van een verblijfsaantekening)
 • Verblijfsdocument van de vreemdelingendienst
 • Vluchtelingenpaspoort
 • Vreemdelingenpaspoort
 • Elektronisch w-document voor asielzoekers

Ziekenhuiszorg heeft financiële gevolgen voor u

Zorgverzekeraars vergoeden een groot deel van de kosten van ziekenhuiszorg. De meeste geplande ziekenhuiszorg valt onder de basisverzekering. Kijk goed op de website van uw zorgverzekeraar of er voor uw zorgverzekeringspakket een contract is afgesloten met het CWZ. Check ook welke behandelingen worden vergoed.

Vergoeding ziekenhuiszorg

Zorg dat u vóór het ziekenhuisbezoek weet welke gevolgen dat zijn. Lees over vergoeding ziekenhuiszorg.

Heeft u geen Nederlandse zorgverzekering?

Dan vragen we u een voorschot te betalen bij de registratie bij de hoofdingang. De hoogte van het voorschot wordt bepaald aan de hand van het passantentarief. De werkelijke kosten worden met het voorschot verrekend en achteraf gefactureerd. Deze controle kan bij elk ziekenhuisbezoek plaatsvinden.

Woont u in het buitenland?

 • Kunt u via een EHIC kaart (European Health Insurance Card) aantonen dat u verzekerd bent? Dan kan het ziekenhuis de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekering declareren.
 • Heeft u geen EHIC kaart? Dan vragen wij u een voorschot te betalen bij de registratie bij de hoofdingang aan de hand van het passantentarief. De werkelijke kosten worden met het voorschot verrekend en gefactureerd. 
 • Als u in het buitenland wel verzekerd bent, dan kunt u de gemaakte kosten bij uw zorgverzekering of reisverzekering declareren.

Ziektekosten en rekeningen

Wat moet u zelf betalen?

 • Een verplicht eigen risico.
 • Een eventueel vrijwillig eigen risico.
 • Zorg die niet onder de basisverzekering valt. Het hangt af van uw aanvullende verzekering hoeveel u zelf moet betalen.
 • Bij een budgetpolis: kijk of het CWZ geselecteerd is voor geplande zorg. Zo niet, dan moet u de kosten deels zelf betalen.

Lees op de pagina prijs ziekenhuiszorg alles over ziektekosten en rekeningen.