Afspraak maken, wijzigen of annuleren

Onze zorgverleners houden spreekuur op de polikliniek. Bijna alle poliklinieken zijn in het hoofdgebouw. Soms is het mogelijk om het spreekuur te houden in de wijkklinieken CWZ Waalsprong en CWZ Druten.

Hoe maakt u een afspraak?

  • U krijgt de afspraak thuis gestuurd, u wordt gebeld door de polikliniek, u belt zelf de polikliniek of u maakt de afspraak in  uw patiëntportaal MijnCWZ. Op uw Zorgdomein verwijzing staat hoe de afspraak gemaakt kan worden. 
  • Klik onderaan de pagina op de polikliniek waarmee u een afspraak wilt maken.
  • Meestal kunt u binnen 4 weken terecht. Dit lukt helaas niet altijd.
  • U heeft altijd een verwijzing nodig van uw huisarts of behandelend specialist. Anders vergoedt uw zorgverzekeraar de zorgkosten mogelijk niet.

Afspraakherinnering per sms instellen

CWZ stuurt altijd een bevestiging van uw afspraak. via mail, brief of sms. 
Bij meerdere afspraken op één dag krijgt u alleen een sms- bericht over de eerste afspraak. Controleer altijd uw afsprakenbrief of kijk in uw patiëntportaal MijnCWZ.

Wilt u geen afspraakherinnering krijgen per sms?

Uw afspraak wijzigen of afzeggen

Kunt u niet naar de afspraak komen met de dokter op de polikliniek?

  • Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek om uw afspraak af te zeggen. U kunt meteen een nieuwe afspraak maken.
  • Bij sommige poliklinieken is het mogelijk om uw afspraak te verplaatsen in uw patiëntportaal MijnCWZ.

Er kan dan een andere patiënt in uw plaats komen.
Klik op de polikliniek onderaan de pagina waarmee u een afspraak heeft.

Een herhaalconsult inplannen

Wilt u een afspraak maken voor een herhaalconsult? Dan kan dit vaak ook per telefoon of e-consult in patiëntportaal MijnCWZ. Soms is dit zelfs beter, omdat u dan niet onnodig hoeft te reizen of te wachten. Bespreek dit met uw behandelend zorgverlener of vraag ernaar als u belt voor een vervolgafspraak. Een consult per telefoon kost evenveel als een consult op de polikliniek.