Dialyseafdeling

Voor patiënten van wie de nieren nauwelijks werken (nierinsufficiëntie), kan dialyse een oplossing zijn.

Het bloed wordt dan kunstmatig gezuiverd door een machine. Dit gebeurt op de dialyseafdeling in CWZ Nijmegen (22 dialysestations) of in CWZ Druten (8 dialysestations). Op de dialyseafdeling verrichten we ook zelfstandig plasmafiltratie. We beschikken over een aparte, uitgebreide polikliniek voor peritoneaal dialyse en een pre-dialyse poli waar we patiënten begeleiden in hun keuze voor de juiste behandelwijze. De dialyseafdeling valt onder interne geneeskunde.

Aandacht en zorg voor de patiënt
CWZ maakt zorg persoonlijk. We hechten veel waarde aan uw mening. Hoe ervaart u onze dialysezorg en verpleging. Twee keer per jaar sturen wij daarom een enquête om uw tevredenheid te meten en verbeterpunten te signaleren. Ook hangt bij de uitgang van de afdeling een ideeënbus waarin u opmerkingen kwijt kan. Elk jaar heeft u een gesprek met uw nefroloog. In dit gesprek komt ook aan de orde hoe u onze zorg ervaart.

Om u op de hoogte te houden organiseert de dialyseafdeling regelmatig bijeenkomsten voor lotgenotencontact. Doel daarvan is om nieuwe patiënten nog beter te kunnen informeren over dialysebehandelingen en het effect op het dagelijks leven. Daarnaast sturen we elk kwartaal een nieuwsbrief naar onze patiënten om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen op de afdeling.

 

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 74 90
maandag - vrijdag
8.30-17.00
interne geneeskunde A70
CWZ Druten
024 365 75 83

Afspraken

Afspraak maken
De internist-nefroloog verwijst u in de meeste gevallen door naar de prédialyse poli. Van daaruit komt u na verloop van tijd op de dialyseafdeling terecht.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd?
Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek.
Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken dialyseafdeling

 • U meldt zich bij de balie.
 • Daarna wacht u in de wachtruimte tot de dialyseverpleegkundige u ophaalt. 
 • U neemt plaats in het bed voor de behandeling. 
 • U kunt altijd iemand meenemen die bij u blijft tijdens de behandeling. Neem iets te lezen of muziek mee. 
 • Wij zorgen voor koffie, thee en een maaltijd.

Waarom naar de dialyseafdeling?

CWZ heeft voor de dialyseafdeling de HKZ certificering. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Gezondheidszorg. Om in aanmerking te komen voor het HKZ certificaat moet de afdeling aan strenge kwaliteitseisen voldoen. De afdeling voldoet tevens aan de ISO normen 9001: 2008.

Sinds juni 2010 is de dialyseafdeling van het CWZ in Nijmegen op een nieuwe locatie gevestigd die voorzien is van de modernste faciliteiten, in een huiselijke sfeer. Op deze afdeling behandelen wij gemiddeld 100 chronische hemodialysepatiënten. Hiermee zijn we een toonaangevend ziekenhuis in de regio. We verzorgen tevens de training en nazorg voor 15 peritoneaal dialysepatiënten. Jaarlijks begeleiden we circa 60 patiënten op onze pre-dialyse poli. Behalve overdag biedt het CWZ ook de mogelijkheid om ’s nachts te dialyseren. Hier is op indicatie plaats voor 6 patiënten.

We bieden ook hemodialysebehandelingen in Druten. Dat is prettig voor patiënten uit die omgeving. Ook hier is de sfeer huiselijk. Patiënten zitten in comfortabele stoelen. Zij kunnen gebruik maken van internet. Locatie Druten is ook geschikt voor vakantiedialyse. Voor de ondersteuning van de afdeling maken we gebruik van een patiënten datasysteem. Daarmee worden de dialysegegevens van de patiënt rechtstreeks vanuit de dialysemachine overgedragen naar het EPD (Elektronisch Patiënten Dossier).

Nieuwe dialyseapparaten 
Vanaf  januari 2024 heeft de dialyseafdeling in CWZ 33 nieuwe dialyseapparaten in gebruik genomen.  De komst van de nieuwe dialysemachines biedt verbeteringen voor patiënten en dialyseverpleegkundigen. Lees het nieuwsbericht van 5 februari 2024

Dialyseteam

Verschillende deskundigen zijn betrokken bij de dialysepatiënt:

 • Nefroloog: een internist, gespecialiseerd in de behandeling van nierziekten. De nefroloog loopt elke week visite op de afdeling en is eindverantwoordelijk voor uw behandeling.
 • Dialyseverpleegkundige: een verpleegkundige met de specialisatie dialyse. Uw eerste aanspreekpunt en daarmee de spil in de zorg voor elke dialysepatiënt. Hij/zij is verantwoordelijk voor de uitvoering van de behandeling en de begeleiding van de patiënt.
 • Dialyseverpleegkundige in opleiding: gediplomeerd verpleegkundige, die de vervolgopleiding tot dialyseverpleegkundige volgt.
 • Physician assistant (PA): ondersteunt de nefroloog door structureel en zelfstandig medische taken te verrichten, zoals visite lopen en medicatie voorschrijven. Daarnaast heeft de PA taken op het gebied van kwaliteitsverbetering, deskundigheidsbevordering en wetenschappelijk onderzoek. 
 • Diëtist: Op de dialyseafdeling zijn diëtisten werkzaam die zijn gespecialiseerd in nierziekten. Zij adviseren u welke voeding u het beste kunt gebruiken en welke niet. 
 • Medisch maatschappelijk werkende: Medisch maatschappelijk werk biedt begeleiding/ondersteuning op psychosociaal gebied en bij praktische en/of materiële vragen.

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.