Interne geneeskunde verpleegafdeling B20

Op B20 liggen patiënten met inwendige ziekten. 

Ook verplegen we patiënten met longziektenkanker of nierziekten. Incidenteel nemen we ook patiënten van dermatologie op. 

Verblijf en voorzieningen

Op de afdeling zijn 1-persoons en 3-persoonskamers voor mannen en vrouwen samen. Er is een dagverblijf op de afdeling. Bloemen zijn niet welkom. Lees alles over het verblijf op de verpleegafdeling.

Zorgverleners

Iedere patiënt heeft een vaste arts. U ziet deze altijd op de polikliniek. Op de verpleegafdeling komt niet altijd uw eigen dokter langs. U ziet dagelijks de zaalarts: een arts-assistent in opleiding. Tweemaal per week komt ook een internist langs. Het meeste heeft u te maken met de verpleegkundigen. Deze personen zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling. Meer over zorgverleners in het ziekenhuis.

Dagindeling

Hele dag Roomservice (eten en drinken)
7.30 uur Medicijnronde
8.00 uur Controle van bloeddruk, pols en temperatuur. U kunt zich verzorgen. Zo nodig helpen wij u daarbij. Tussen 8.00 uur en 9.30 uur wordt zonodig bloed geprikt voor onderzoek. Graag op de kamer blijven.
9.00 uur Start artsenvisite. Uw verpleegkundige kent het programma.
10.00 uur Roomservice komt langs voor drankenronde.
12.00 uur Medicijnronde.
12.30 uur Tussen 12.00 en 13.00 krijgt u naar wens een broodmaaltijd of warme maaltijd
13.00 uur Zonodig komen de verpleegkundigen u verzorgen. Er is gelegenheid om te rusten.
14.00 uur De verpleegkundige komt u verplegen, instrueren, informeren en begeleiden volgens behandelplan.
14.30 uur De verpleging draagt over naar de volgende dienst en heeft bespreking.
15.00 uur Medicijnronde.
16.00 uur Eventueel inlichten over onderzoeken van de volgende dag.
17.00 uur Tussen 17.00 en 18.00 krijgt u een broodmaaltijd of warme maaltijd aangeboden.
18.00 uur Medicijnronde.
20.30 uur zonodig komen we u verzorgen en klaar maken voor de nacht. Eventueel nog controle van van bloeddruk, pols en temperatuur.
22.00 uur Medicijnronde.
22.00 uur Na dit tijdstip proberen wij te zorgen voor rust op de patiëntenkamers, zodat u kunt slapen. Het dagverblijf blijft open.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling om te kijken of alles in orde is. Mocht u niet kunnen slapen of heeft u behoefte aan een praatje, bel dan gerust.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

Opname en verblijf op de verpleegafdeling

Lees alles over het verblijf op de verpleegafdeling.

Bezoek op de verpleegafdeling

Lees op welke tijden u bezoek kunt krijgen en hoeveel bezoekers welkom zijn.