Disclaimer

Bekijk hier de disclaimer op de website van CWZ.

Disclaimer

Het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) is eigenaar van de website www.cwz.nl en beheert deze website ook. CWZ heeft de op deze site verstrekte informatie met zorg samengesteld en ontleend aan betrouwbare bronnen. Voor de juistheid en volledigheid daarvan kan CWZ echter niet instaan. Ook kan niet worden gegarandeerd dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Indien onverhoopt sprake is van onjuistheden of onvolledigheden op deze site is CWZ daarvoor en voor het gebruik van die informatie niet aansprakelijk. Gebruik van informatie (folders, protocollen en overig) geschiedt op eigen risico en is uitsluitend bedoeld voor algemene doeleinden en nadrukkelijk niet ter vervanging van persoonlijk en medisch advies.

Het auteursrecht van informatie die via hyperlinks naar websites buiten www.cwz.nl toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende webpagina’s. Voor de inhoud van die sites aanvaardt CWZ geen enkele aansprakelijkheid. De afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de op de site www.cwz.nl vermelde informatie en mag uitsluitend door hemzelf worden gebruikt. Deze voormelde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden voor alle mogelijke schade, in welke directe of indirecte vorm dan ook, veroorzaakt door het gebruik van de website.

Overdracht, verveelvoudiging, bewerking of (verdere) verspreiding van informatie op de website, waaronder ook beeldmateriaal, is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de raad van bestuur van CWZ. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in artikel 15 Auteurswet, worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing. CWZ behoudt zicht het recht voor om de inhoud van de website en/of deze disclaimer eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving (gedeeltelijk) te wijzigen of te verwijderen. Mocht u op deze site informatie tegenkomen waarvan u denkt dat deze onjuist of onvolledig is, stuur dan een e-mail naar communicatie@verwijder-dit.cwz.nl.

Privacy

Bescherming van uw privacy vindt CWZ erg belangrijk. Voor zover gegevens rond het gebruik van deze site worden verzameld of bewerkt is dit slechts bedoeld voor de ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen ten behoeve van www.cwz.nl. Deze informatie wordt gebruikt om de site te verbeteren en gebruikersvriendelijker te maken. Met de komst van de nieuwe privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) per 25 mei 2018 worden privacy rechten uitgebreid. Voor meer informatie hierover kunt u ons vernieuwde privacy statement inzien.

Cookies

Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie hierover lees onze cookieverklaring.

Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD)

CWZ hecht veel belang aan de veiligheid van haar (medische) apparatuur, programmatuur en diensten. Ondanks de zorg voor de beveiliging hiervan kan het voorkomen dat er toch sprake is van een kwetsbaarheid. Als u zo’n kwetsbaarheid ontdekt, kunt u dit veilig aan ons melden. Deze aanpak is de zogenaamde Coordinated Vulnerability Disclosure (CVD). Op deze manier kan CWZ beschermende maatregelen treffen. Ga voor meer informatie naar de pagina over CVD.