Medisch maatschappelijk werk

Medisch maatschappelijk werk biedt u ondersteuning bij psychosociale problemen die samenhangen met ziekte, behandeling en ziekenhuisopname.

Een ziekte of aandoening kan vragen oproepen over uzelf, uw relatie, gezin, huishouding, werk, studie, hobby’s of over de financiële gevolgen van het ziek zijn. Wij kunnen u helpen bij deze vragen en problemen.

Bereikbaarheid

024 365 74 10
maandag- vrijdag
8.00 - 16.30 uur

Waarvoor kunt u terecht bij medisch maatschappelijk werk?

Als u in het ziekenhuis bent opgenomen of op de polikliniek wordt behandeld, kan dat moeilijkheden met zich meebrengen of vragen oproepen. Er kunnen factoren zijn die uw ziekte of aandoening negatief beïnvloeden of herstel in de weg staan. Denk aan onzekerheden en spanningen. Of soms ook angst en verdriet. Dit kan stress met zich meebrengen. Een ziekte of aandoening kan vragen oproepen over uzelf, uw relatie, gezin, huishouding, werk, studie, hobby’s of over de financiële gevolgen van het ziek zijn. Maatschappelijk werk kan u hulp of advies geven bij vragen en problemen waar u mee zit.

Voorbeelden van vragen en problemen

 • Hoe verwerk ik mijn ziek zijn? 
 • Hoe ga ik om met: angstgevoelens, afhankelijkheid, onzekerheid, onmacht of eenzaamheid?
 • Ik sta voor een moeilijke beslissing en wil daarover praten. 
 • Hoe ga ik om met het slechte nieuws dat ik van de arts gehoord heb? 
 • Ik ben ernstig ziek. Wat vertel ik aan mijn kinderen en hoe? 
 • Wat zijn de mogelijkheden als ik niet meer naar huis kan? 
 • Ik heb een dierbaar iemand verloren en kan dit niet verwerken. Of ik ga overlijden en mijn kinderen moeten hierna begeleid worden. 
 • Hoe kan ik de draad weer oppakken na ontslag uit het ziekenhuis? 
 • Door mijn ziekte zijn er relatieproblemen ontstaan. Hoe los ik deze op? 
 • Wie kan mij wegwijs maken bij vragen over vergoedingen, financiën, informatie over instellingen, etc? 
 • Hoe redt het thuisfront zich? 
 • Welke gevolgen heeft mijn ziekte voor mijn werk?

Gang van zaken bij medisch maatschappelijk werk

Maatschappelijk werk op aanvraag

 • Alle maatschappelijk werkers hebben hun eigen specialisatie en zijn gekoppeld aan een afdeling zoals oncologie, longziekten, nierdialyse, verloskunde, cardiologie en psychiatrie.
 • Maar ook op andere afdelingen komt de maatschappelijk werker langs als u, uw familie, de arts of de verpleegkundige een vraag heeft of begeleiding noodzakelijk vindt.

Maatschappelijk werk wordt standaard ingeschakeld bij:

Roselien van der Wielen-Arts over maatschappelijk werk

Roselie kreeg borstkanker tijdens de zwangerschap. De gesprekken met maatschappelijk werker Willy brachten haar rust.

Roselien van der Wielen-Arts,
patiënt Oncologie
Lees haar verhaal

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.