Neonatologie A32

Op de afdeling neonatologie A32 liggen kinderen die te vroeg geboren zijn, te weinig wegen of die kort na de geboorte problemen hebben gekregen.

Ook liggen er pasgeboren kinderen ter observatie. Het zijn kinderen die meer risico lopen dan andere pasgeborenen. De afdeling neonatologie heeft het Care4Neo-keurmerk.

Toon meer

Verblijf en verzorging

Eigen kamer
Als CWZ vinden we het belangrijk dat u in de buurt bent van uw kind. Op de afdeling zijn 15 kamers. U heeft een eigen kamer met uw kind. Zo kunt u 24 uur per dag bij uw kind te zijn. Bezoek is welkom na overleg met de ouders en de verpleegkundige.

Verder zijn er verschillende mogelijkheden om bij uw kind in het ziekenhuis te slapen. Hoe dit verblijf eruit ziet, hangt af van uw situatie. 

Overplaatsing
Soms kan de arts besluiten dat uw kind wordt overgeplaatst naar de kinderafdeling. Deze afdeling heeft speciale kamers voor pasgeborenen.

Verzorging

 • Met de verpleegkundige bespreekt u of u een deel van de verzorging van uw kind op zich kunt nemen. 
 • Knuffelen en aanraken is heel belangrijk voor uw kind. Net als praten, want uw kind herkent uw stem. 
 • Zodra het kan, mag u uw kind kangaroeën. Uw kind wordt dan op uw borst gelegd. Vaak doen we dat wanneer uw kind verzorging of voeding krijgt. 
 • Bij de voeding krijgt u de begeleiding die u nodig heeft. 
 • De keuze voor borstvoeding of flesvoeding is natuurlijk aan uzelf.
 • Als de conditie van u en uw kind het toelaat, kunt u uw kind wassen. 
 • Uw kind mag eigen kleertjes aan wanneer zijn conditie dit toelaat.

Zorgverleners
U ziet dagelijks gespecialiseerde verpleegkundigen, neonatologen en kinderartsen (in opleiding). Samen zijn zij verantwoordelijk voor de gang van zaken op de afdeling neonatologie. Het meeste heeft u te maken met de verpleegkundigen. We streven ernaar dat steeds dezelfde verpleegkundige zorgt voor uw kind. Goede communicatie is belangrijk. Daarom houden we een informatiegesprek bij het begin van de opname, zorggesprekken tussentijds en een ontslaggesprek bij vertrek. Als u een arts of een andere zorgverlener wilt spreken, kunt u dit aangeven bij de verpleegkundige. Meer over de meest voorkomende zorgverleners in het ziekenhuis.

Naar huis en nazorg

Naar huis
Uw kind mag naar huis zodra de arts het medisch verantwoord vindt. Dit betekent dat uw kind:

 • een goede, stabiele conditie heeft 
 • regelmatig in gewicht toeneemt 
 • alle voedingen per borst of speen goed kan drinken 
 • zich goed op temperatuur kan houden.

Vóór uw kind naar huis gaat, krijgt u een ontslaggesprek. Daarin geven wij u adviezen voor de verzorging van uw kind. Ook krijgt u een voedingsvoorschrift mee. Dat geldt tot de controle-afspraak in CWZ of op het consultatiebureau.

Nazorg
Na ontslag komt uw kind voor controle bij de neonatoloog op de polikliniek kindergeneeskunde. Ook is er een speciaal verpleegkundig spreekuur voor ouders van te vroeg geboren kinderen.

Informeren van andere instanties

 • Wij informeren de thuiszorg over het ontslag van uw kind. U stelt de thuiszorg op de hoogte door middel van een brief. Die geven wij u mee.
 • De kinderarts informeert de huisarts.

Alle informatie in één duidelijke app

Lees alles over afdeling neonatologie, de voorbereidingen, het verblijf en adviezen voor thuis in de CWZ Zorgapp

Downloaden
Open de Google Play of App Store en
zoek naar 'CWZ Zorgapp'. De app is gratis.

Roosje over de couveusetijd van Puck

Roosje werd in 1981 te vroeg geboren in CWZ. Dertig jaar later bracht ze dochtertje Puck ter wereld, ook te vroeg en ook in CWZ. Twee verhalen van toen en nu.

Roosje over Puck,
patiënt Neonatologie
Lees haar verhaal

Praktische informatie

Maatregelen corona

Houd u aan de corona-maatregelen van CWZ om besmetting te voorkomen.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

Opname en verblijf op de verpleegafdeling

Lees alles over het verblijf op de verpleegafdeling.

Bezoek op de verpleegafdeling

Lees op welke tijden u bezoek kunt krijgen en hoeveel bezoekers welkom zijn.