Multiple sclerose MS

MS is een ziekte van de hersenen en het ruggenmerg, die vooral bij jonge volwassenen voorkomt.

Hoewel er steeds meer behandelmogelijkheden komen, is MS nog niet te genezen. Toch is de levensverwachting vrijwel gelijk aan die van personen zonder MS. Er zijn verschillende verschijningsvormen.

Relapsing remitting MS
Het meeste komt het type voor waarbij in het begin de verschijnselen vaak in aanvallen optreden, die geheel of gedeeltelijk herstellen. Dit wordt ook wel ‘schub’, ‘relapse’ of ‘terugval’ genoemd.

Secundair progressieve MS
Als de ziekte langer bestaat, merken de meeste patiënten dat de aanvallen minder vaak komen of wegblijven, maar dat er een geleidelijke toename van verschijnselen ontstaat zonder herstel. Hoe dit zich bij één bepaalde persoon zal ontwikkelen, is niet te voorspellen.

Primair progressieve MS
Bij ongeveer 15% van de mensen is er van het begin af aan sprake van langzame progressie zonder aanvallen.

Toon meer

Klachten / symptomen bij multiple sclerose

MS is een ziekte die bij iedere patiënt anders verloopt. Niet alle verschijnselen zullen bij elke patiënt voorkomen. Veel voorkomende verschijnselen zijn:

 • wazig zien, dubbelzien
 • spierzwakte of stijve spieren, waardoor bijvoorbeeld problemen ontstaan met het lopen
 • tintelingen, doof gevoel
 • evenwichtsstoornissen
 • verminderde controle over de besturing van de ledematen
 • problemen met het plassen en de ontlasting
 • problemen op seksueel gebied
 • moeheid
 • geheugenproblemen
 • pijn.

Naast de verschijnselen zelf, maakt het vaak grillige en onvoorspelbare beloop het leven met MS voor veel patiënten extra lastig.

Waarom met multiple sclerose naar CWZ?

We zijn hét centrum voor onderzoek en behandeling voor mensen met MS in regio Nijmegen. Een team van enthousiaste professionals staan klaar voor een optimale behandeling en begeleiding.

 • Persoonlijke benadering en begeleiding, voor tijdens en na uw diagnose.
 • Ervaren en deskundige neurologen, een verpleegkundig specialist en gespecialiseerd verpleegkundige multiple sclerose.
 • Uitstekende onderzoekmethoden om de aandoening vast te stellen en om het verloop van de aandoening te volgen.
 • Actuele kennis over de behandelmogelijkheden bij MS.
 • Streven naar de beste zorg volgens de nieuwste richtlijnen en wetenschappelijke bevindingen.
 • Samen beslissen: samen met uw zorgverlener zoeken naar voor u de juist passende  behandeling of zorg.
 • Multidisciplinaire zorg: een team van diverse professionals overlegt met u en met elkaar om de zorg zo goed mogelijk te organiseren.
 • Er wordt intensief samengewerkt met andere disciplines zoals het team revalidatie, oogarts, uroloog, psycholoog en maatschappelijk werk.
 • Korte lijnen naar fysiotherapeutische, ergotherapeutische of logopedische behandeling.
 • Externe samenwerkingsverbanden onder andere met revalidatiecentrum St. Maartenkliniek, VUMC Amsterdam.
 • We hebben het Vlinderkeurmerk van het MS Fonds. Dit is het enige officiële kwaliteitskeurmerk voor MS-centra.

Meer over multipele sclerose

MS Zorg Nederland
Website van verschillende relevante betrokken partijen bij de zorg voor MS. Op de website is onder andere de mogelijkheid om zorgverleners die affiniteit hebben met de zorg voor mensen met MS te zoeken met behulp van de  zorgzoeker MS Nederland

msvereniging.nl
Website van de Nederlandse vereniging voor MS-patiënten. Op de website is onder andere betrouwbare informatie over het ziektebeeld te vinden. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid tot initiëren van lotgenotencontact en biedt de website een overzicht van recent nieuws.

MS-Werkloket
Op MS-werkloket vindt u praktische informatie en handige checklists.
Het werkloket biedt contact met een ervaringsdeskundige.

Nationaalmsfonds
Website van het nationaal MS fonds. Op de website is onder andere simpele uitleg over verschillende aspecten beschikbaar in de vorm van filmpjes. Daarnaast praktische tips over het leven met MS met betrekking tot onder andere beweging, solliciteren en werk.

MS-Research
Organisatie die wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaak van en oplossing voor multiple sclerose (MS) financiert en stimuleert. Ook geven wij voorlichting over MS en bevorderen en streven wij naar optimale zorg voor alle mensen met MS.”

Stichting koprol
Koprol is dé aanbieder in de regio Nijmegen van sport op maat voor iedereen die niet kan of wil sporten in het reguliere sportaanbod. Bij Koprol sporten en bewegen zij veilig met passie en plezier onder deskundige begeleiding vanuit een professioneel geleide organisatie.