Multiple sclerose MS

MS is een ziekte van de hersenen en het ruggenmerg, die vooral bij jonge volwassenen voorkomt.

Er zijn meerdere verschijningsvormen van MS. 

Het meest komt het type voor waarbij in het begin de verschijnselen vaak in aanvallen optreden, ook wel ‘Schub’ of ‘relapse’ of ‘terugval’ genoemd, die geheel of gedeeltelijk herstellen. Dan spreekt men over relapsing remitting MS. Als de ziekte langer bestaat, merken de meeste patiënten dat de aanvallen minder vaak komen of wegblijven, maar dat er een geleidelijke toename van verschijnselen ontstaat zonder herstel. Dan is er sprake van secundair progressieve MS. Hoe dit zich bij één bepaalde persoon zal ontwikkelen, is niet te voorspellen. Bij ongeveer 15% van de mensen is er van het begin af aan sprake van langzame progressie zonder aanvallen. Dan is er sprake van primair progressieve MS. Hoewel er steeds meer behandelmogelijkheden komen, is MS nog niet te genezen. Toch is de levensverwachting vrijwel gelijk aan die van personen zonder MS.

Toon meer

Klachten / symptomen bij multiple sclerose

MS is een ziekte die bij iedere patiënt anders verloopt. Niet alle verschijnselen zullen bij elke patiënt voorkomen. 

Veel voorkomende verschijnselen zijn:

 • wazig zien, dubbelzien
 • spierzwakte of stijve spieren, waardoor bijvoorbeeld problemen ontstaan met het lopen
 • tintelingen, doof gevoel
 • evenwichtsstoornissen
 • verminderde controle over de besturing van de ledematen
 • problemen met het plassen en de ontlasting
 • problemen op seksueel gebied
 • moeheid
 • geheugenproblemen
 • pijn

Naast de verschijnselen zelf, maakt het vaak grillige en onvoorspelbare beloop het leven met MS voor veel patiënten extra lastig.

Waarom met multiple sclerose naar het CWZ?

 • CWZ heeft een MS-poli. Op deze poli werken verschillende specialismen samen om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen.
 • Als u onder behandeling bent bij CWZ, krijgt u toegang tot een online MS Dagboek. In dit dagboek kunt u bijhouden wat de werking en bijwerkingen van medicijnen zijn, uw dagelijkse bezigheden en uw kwaliteit van leven. Ook kunt u via dit dagboek contact opnemen met de MS-verpleegkundige bij vragen. We proberen binnen 1-2 werkdagen te reageren.
 • CWZ heeft een certificaat van het MS Fonds. Dit betekent dat we een ziekenhuis zijn met goede zorg voor MS-patiënten.