Verloskunde verpleegafdeling A42

Als er complicaties optreden in de zwangerschap kan het nodig zijn om een aanstaande moeder op te nemen en extra te bewaken. Als het kan monitoren we de zwangere thuis.

Als uw pasgeboren kindje te vroeg geboren of ziek is, kan uw baby opgenomen worden op de afdeling neonatologie. U kunt dan bij uw kindje blijven.

Verblijf moeder en kind (rooming-in en kosten)

Opgenomen worden in een ziekenhuis is voor een kind en de ouders een ingrijpende ervaring. We vinden het als CWZ belangrijk dat u in de buurt bent van uw kind. Het is daarom mogelijk om 24 uur per dag op de afdeling te verblijven om zo dicht mogelijk bij elkaar te zijn. Lees meer over het verblijf moeder- en kinderafdelingen.

Zorgverleners

Iedere patiënt heeft een vaste gynaecoloog. U ziet deze altijd op de polikliniek. Op de verpleegafdeling komt niet altijd uw eigen dokter langs. Patiënten zien dagelijks de zaalarts: een arts-assistent in opleiding tot gynaecoloog. Twee keer per week loopt een gynaecoloog (chef de clinique) visite op de afdeling. Het meeste heeft u te maken met de verpleegkundigen. Deze personen zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling.
Meer over de zorgverleners in het ziekenhuis.

Dagindeling

7.30 uur Controle van de polsslag en temperatuur
7.30 uur Tussen 7.30 uur en 9.30 uur wordt zonodig bloed geprikt voor onderzoek. Graag op de kamer blijven.
7.40 uur Start mogelijkheid om te ontbijten (roomservice)
8.15 uur Start artsenvisite. Uw verpleegkundige kent het programma.
9.00 uur Heeft u een revalidatieschema, dan kunt u daarop lezen welke activiteiten u op welk moment mag verrichten. Zonodig doet u tot 12.00 uur oefeningen met de fysiotherapeut
9.30 uur Warme en koude dranken
12.00 uur Medicijnronde
12.10 uur Vanaf dit tijdstip kunt u de warme maaltijd gebruiken. Dat kan ook ’s avonds. Na de maaltijd is er gelegenheid om te rusten.
13.00 uur Hierna kunt u zich verzorgen. Zo nodig helpen wij u daarbij.
14.30 uur Tussen 14.30 uur en 15.00 uur hebben de verpleegkundigen een werkbespreking
15.00 uur Medicijnronde. Warme en koude dranken. De verpleegkundige geeft informatie over de onderzoeken van de volgende dag, indien van toepassing. Indien nodig komt een verpleegkundige u opfrissen of verzorgen. Ook is het mogelijk dat de fysiotherapeut komt om oefeningen met u te doen.
17.00 uur Medicijnronde.
17.55 uur Vanaf dit tijdstip kunt u een broodmaaltijd gebruiken. U kunt ook warm eten als u wilt.
19.00 uur Warme en koude dranken
20.00 uur Indien nodig komt een verpleegkundige u verzorgen.
21.30 uur Na dit tijdstip proberen wij te zorgen voor rust op de patiëntenkamers, zodat u kunt slapen. De grote verlichting gaat uit.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling om te kijken of alles in orde is. Mocht u niet kunnen slapen of heeft u behoefte aan een praatje, bel dan gerust.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

Opname en verblijf op de verpleegafdeling

Lees alles over het verblijf op de verpleegafdeling.

Bezoek op de verpleegafdeling

Lees op welke tijden u bezoek kunt krijgen en hoeveel bezoekers welkom zijn.