Psychiatrie

De afdeling psychiatrie biedt gespecialiseerde zorg voor volwassenen vanaf 18 jaar met psychiatrische problematiek.

De afdeling bestaat uit een polikliniek, een psychiatrische deeltijdbehandeling, een gespecialiseerde deeltijdbehandeling voor aanhoudende lichamelijke klachten (ALK), een klinische afdeling en een medische psychiatrische unit (MPU). Daarnaast heeft de afdeling ook nog een consultatieve dienst psychiatrie.

Bereikbaarheid

024 365 82 05
maandag - vrijdag
8.30 - 12.45 uur
13.30 - 17.00 uur

Waarvoor kunt u terecht bij psychiatrie?

Diagnose en behandelplan
Met specialistische kennis en grondige diagnostiek brengen wij uw klachten goed in kaart. Hierbij hebben wij speciale aandacht voor de combinatie van psychiatrische en lichamelijke aandoeningen. Het behandelplan stemmen we zoveel mogelijk af op uw persoonlijke situatie. Samen werken we aan doelen die we met elkaar afspreken. We bieden intensieve zorg en ondersteuning bij herstel. Daarnaast zullen we samen met u een geschikt vervolgtraject in gang zetten voor lange termijn behandeling en ondersteuning. Op onze polikliniek bieden we met name kortdurende behandelingen aan.

Behandelaanbod

 • medicijnen
 • psychiatrisch verpleegkundige hulp
 • begeleiding door maatschappelijk werk
 • diverse vormen van psychotherapie in samenwerking met afdeling medische psychologie.

Samenwerking
We werken nauw samen met andere specialisten in het ziekenhuis om de behandeling goed op elkaar af te stemmen. Ook werken we samen met andere ggz-instellingen buiten CWZ.

Behandelteam

 • Op de afdeling psychiatrie werken psychiaters, arts-assistenten, verpleegkundigen, psychologen en vak-therapeuten.
 • Andere specialisten uit het ziekenhuis, zoals diëtisten en maatschappelijk werkers, kunnen we bij uw behandeling betrekken.
 • Ook hebben wij een ervaringsdeskundige in ons team.
 • CWZ is een opleidingsziekenhuis. U kunt te maken krijgen met artsen of andere zorgverleners in opleiding.  

Afspraken

De huisarts kan u verwijzen naar de afdeling psychiatrie.

Gang van zaken polikliniek

 • Op de polikliniek komt u voor het eerste gesprek van 45 tot 60 minuten bij een van de psychiaters, gespecialiseerd verpleegkundige of arts-assistent. 
 • Dan wordt besproken of behandeling op onze polikliniek bij een psychiater geschikt is voor u.
 • Er kan aanvullend onderzoek plaatsvinden. Bijvoorbeeld door een klinisch psycholoog of maatschappelijk werker.
 • Het gebruik van medicijnen is vrijwel altijd een onderdeel van de behandeling.
 • Op de polikliniek is geen langdurige psychotherapie of psychosociale begeleiding mogelijk. Wel kunnen we op indicatie een maatschappelijk werker of psycholoog kortdurend bij de behandeling betrekken.

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.