Psychiatrie

De afdeling psychiatrie biedt gespecialiseerde zorg voor volwassenen vanaf 18 jaar met psychiatrische problematiek.

Wij zijn gespecialiseerd in POP, Parkinson, oncologie, angststoornissen, bipolaire en andere stemmingsstoornissen en ALK (aanhoudende lichamelijke klachten, voorheen SOLK).

Met specialistische kennis en grondige diagnostiek brengen wij uw klachten goed in kaart. Hierbij hebben wij speciale aandacht voor de combinatie van psychiatrische en lichamelijke aandoeningen. Er is laagdrempelig contact mogelijk met andere specialisten in het ziekenhuis waardoor behandeling goed op elkaar afgestemd kan worden. Zo kunnen wij een gericht behandeladvies formuleren. Ons behandelaanbod stemmen we zoveel mogelijk af op uw persoonlijke situatie. Samen werken we aan doelen die we met elkaar afspreken. We bieden intensieve zorg en ondersteuning van herstel. Daarnaast zullen we samen met u een geschikt vervolgtraject ingang zetten voor lange termijn behandeling en ondersteuning.

Samenwerking
Wij werken samen met andere afdelingen binnen het ziekenhuis en met andere ggz-instellingen buiten CWZ. Op onze polikliniek bieden we met name kortdurende behandelingen aan.

Het behandelaanbod

 • medicijnen
 • psychiatrisch verpleegkundige hulp
 • begeleiding door maatschappelijk werk

Daarnaast zijn ook mogelijkheden voor diverse vormen van psychotherapie in samenwerking met afdeling medische psychologie

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 82 05
maandag - vrijdag
8.30 - 12.45 uur
13.30 - 17.00 uur

Gang van zaken polikliniek

 • Op de polikliniek komt u voor het eerste gesprek van 45 tot 60 minuten bij een van de psychiaters, gespecialiseerd verpleegkundige of arts-assistent. 
 • Dan wordt besproken of behandeling op onze polikliniek bij een psychiater geschikt is voor u.
 • Er kan aanvullend onderzoek plaatsvinden. Bijvoorbeeld door een klinisch psycholoog of maatschappelijk werker.
 • Het gebruik van medicijnen is vrijwel altijd een onderdeel van de behandeling.
 • Op de polikliniek is geen langdurige psychotherapie of psychosociale begeleiding mogelijk. Wel kunnen we op indicatie een maatschappelijk werkende of psycholoog kortdurend bij de behandeling betrekken worden.

 

Waar bestaat de afdeling psychiatrie uit?

 • U kunt verwezen worden naar de afdeling psychiatrie via uw huisarts.
 • De afdeling psychiatrie bestaat uit een polikliniek, een psychiatrische deeltijdbehandeling, een gespecialiseerde deeltijdbehandeling voor aanhoudende lichamelijke klachten (ALK), en een klinische afdeling en een medische psychiatrische unit (MPU). Daarnaast heeft de afdeling ook nog een consultatieve dienst psychiatrie.

Behandelteam

Op de afdeling psychiatrie werken psychiaters, arts-assistenten, verpleegkundigen, psychologen en vak-therapeuten. Andere specialisten uit het ziekenhuis, zoals onder andere diëtisten en maatschappelijk, kunnen bij uw behandeling betrokken worden. Ook hebben wij een ervaringsdeskundige in ons team.

 

 

CWZ als opleidingsziekenhuis

 • CWZ is opleidingsziekenhuis voor artsen die worden opgeleid tot psychiater. Tevens zijn wij een opleidingsplek voor huisartsen, physician assistant, klinisch psycholoog, vak therapeuten, verpleegkundige, systeemtherapeut, psychotherapeut en ervaringsdeskundigen. 
 • Ook zijn wij een stageplek voor geneeskunde studenten. 

Handige links

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Maatregelen corona

Houd u aan de corona-maatregelen van CWZ om besmetting te voorkomen.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.