Orthopedie-traumatologie verpleegafdeling A44

Op A44 liggen patiënten die een orthopedische behandeling ondergaan en traumapatiënten. 

Bereikbaarheid

024 365 78 30
maandag - vrijdag
8.30 - 17.00 uur

Verblijf en voorzieningen

Op de afdeling zijn 1, 2 en 4 persoonskamers voor mannen en vrouwen samen. Er is een dagverblijf. Lees alles over het verblijf op de verpleegafdeling.

Zorgverleners

De dokter die u geopereerd heeft probeert om tenminste eenmaal bij u te komen om de resultaten van de operatie te bespreken. U ziet dagelijks het zaalteam: de verpleegkundig specialisten en soms ook een arts-assistent in opleiding tot sportarts. Zij zijn verantwoordelijk voor de medische zorg en ze zijn uw coördinerend behandelaar. Het meeste krijgt u te maken met de verpleegkundigen. Zaalteam en verpleegkundigen zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling.

Afdeling orthopedie is een leerafdeling, daarom wordt u verzorgd door verpleegkundigen en stagiaires. De stagiaires staan voortdurend onder supervisie van een gediplomeerd verpleegkundige. De stagiaires volgen een mbo- of hbo-opleiding, van verschillende leerjaren.

Door stagiaires te begeleiden, dragen we bij aan een goede beroepsontwikkeling van beginnende verpleegkundigen. Bij vragen of opmerkingen over de leerafdeling kunt u terecht bij de verpleegkundige.

Meer over zorgverleners in het ziekenhuis.

Dagindeling

7.00 uur Medicijnronde
7.30 uur De verpleegkundigen hebben een werkbespreking.
7.45 uur Start mogelijkheid om te ontbijten (roomservice)
8.00 uur Hierna kunt u zich verzorgen. Zo nodig helpen wij u daarbij. Tussen 8.00 uur en 9.00 uur wordt zonodig bloed geprikt voor onderzoek. Graag op de kamer blijven.
8.00 uur Start artsenvisite. Uw verpleegkundige kent het programma. Heeft u op andere tijden vragen aan de arts, dan kunt u dit doorgeven aan de verpleegkundige. De verpleegkundige zorgt ervoor dat uw vraag door de arts wordt beantwoord. De hele dag door kunnen er onderzoeken zoals een röntgenfoto plaatsvinden. Hier kan geen vaste tijd voor worden aangegeven. De verpleegkundige brengt u op de hoogte wanneer de tijdstippen bekend zijn waarop de onderzoeken zullen plaatsvinden.
10.00 uur Tussen 10.00 uur en 17.00 uur is het mogelijk dat de fysiotherapeut oefeningen met u komt doen.
10.00 uur Een deel van de mensen die vandaag naar huis mogen, zijn om 10.00 klaar om met ontslag te gaan. Meestal zijn dit de operaties waarbij je 1 nacht in het ziekenhuis bent opgenomen.
11.30 uur Tweede ronde bloedprikken indien nodig. De verpleegkundige geeft informatie over de onderzoeken van de volgende dag, indien van toepassing.
12.00 uur Medicijnronde
12.30 uur Vanaf dit tijdstip kunt u de warme maaltijd gebruiken. Dat kan ook ’s avonds. Na de maaltijd is er gelegenheid om te rusten.
17.00 uur Medicijnronde.
17.30 uur Vanaf dit tijdstip kunt u een broodmaaltijd gebruiken. U kunt ook warm eten als u wilt.
20.00 uur Tussen 20.00 uur en 22.00 uur komt, indien nodig, een verpleegkundige u verzorgen. Laatste ronde met warme en koude dranken voor de nacht.
22.00 uur Na dit tijdstip proberen wij te zorgen voor rust op de patiëntenkamers, zodat u kunt slapen.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling om te kijken of alles in orde is. Mocht u niet kunnen slapen of heeft u behoefte aan een praatje, bel dan gerust.
Op verschillende tijden komt de roomservice langs. Dan krijgt u een warm of koud drankje aangeboden.

Naar huis

Als het medisch verantwoord is, mag u vóór 10.00 uur naar huis.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.