Kinderafdeling A24

Op A24 liggen kinderen en jongeren die voor één of meerdere dagen worden opgenomen.

Die opname is nodig voor onderzoek, observatie of behandeling.

Zorgverleners

Uw kind wordt behandeld door een kinderarts of andere CWZ-arts (in opleiding). Bij deze arts kunt u terecht met vragen over onderzoek en behandeling. Een afspraak maakt u via de kinderverpleegkundige. Uw kind wordt zoveel mogelijk verzorgd door dezelfde kinderverpleegkundige. Deze beantwoordt al uw vragen over de verzorging van uw kind. Soms geeft een pedagogisch medewerker ondersteuning. Meer over de  zorgverleners in het ziekenhuis.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.