Psychiatrie MPU verpleegafdeling A14

In sommige situaties kan een opname op de afdeling psychiatrie noodzakelijk zijn. De MPU is een intensive care zone voor zeer intensieve zorg en begeleiding.

Bereikbaarheid

024 365 79 80
maandag - vrijdag
8.30 - 17.00 uur

Waarom opname op deze afdeling?

  • U heeft een ernstige depressie en moet opnieuw ingesteld worden op medicijnen.
  • U wilt verslavende medicatie afbouwen.
  • U heeft klinische ondersteuning nodig bij het stoppen met alcoholgebruik.
  • Wij bieden een opnamemogelijkheid voor moeder en baby op onze moeder-baby kamer. Deze is bedoeld voor vrouwen die na de bevalling psychische problemen hebben gekregen en waarvoor ambulante begeleiding niet (meer) toereikend is. De meest voorkomende ziektebeelden zijn: depressie, psychose of aanpassingsproblemen. Naast het behandelen van de psychische problemen staat herstel, dan wel het optimaliseren van de moeder/kind-relatie centraal.
  • Ook behandelen wij in onze kliniek patiënten die zowel een psychiatrische als een lichamelijke aandoening hebben. Dit deel van de kliniek noemen we de medisch psychiatrische unit (MPU). Deze afdeling voldoet aan de veldnormen MPU en is daardoor geclassificeerd als hoogspecialistische zorgafdeling.
  • Op een deel van onze MPU, de zogenaamde intensive care zone, kunnen we zeer intensieve zorg en begeleiding bieden aan patiënten.

Verwijzing en aanmelding

De indicatie voor een opname stelt een psychiater.  Deze psychiater spreekt het doel van de opname en het behandelplan met u af. Net als de vermoedelijke duur van de opname. In geval van een spoedopname kan ook de crisisdienst van Pro Persona de indicatie stellen. Daarnaast is een gedwongen opname mogelijk. Bij een spoedopname spreekt de psychiater kort na de opname met u het behandelplan af.

Behandelplan

In uw behandelplan staat vermeld welke ziekte u heeft en wat het doel is van de opname. Indien mogelijk maakt de psychiater al vóór de opname samen met u een behandelplan. Het doel van de opname is meestal te ontdekken waarom u ziek geworden bent en hoe u met uzelf en met uw omgeving op een andere manier kunt leren omgaan. Voor het stellen van de juiste diagnose (ziekte en/of oorzaak) kan (laboratorium) onderzoek of onderzoek door andere medisch specialisten nodig zijn.

Bij het behandelplan zijn meestal meerdere medewerkers betrokken. Het kan een behandeling zijn met medicijnen, (psycho)therapie of begeleiding. De therapieën vereisen een actieve deelname. Denk aan psychomotorische therapie, beeldende therapie, activiteitentherapie of mindfulnesstraining.

Verblijf en voorzieningen

De afdeling heeft 16 bedden. De afdeling is rookvrij. Alcohol en drugs zijn niet toegestaan. Lees alles over het verblijf op de verpleegafdeling.

Zorgverleners

Iedere patiënt heeft een vaste psychiater. U ziet deze altijd op de polikliniek. Op de verpleegafdeling komt niet altijd uw eigen dokter langs. Daar komt dagelijks een afdelingsarts langs: een arts-assistent of huisarts in opleiding tot specialist / psychiater. Zij behandelen u onder supervisie van een psychiater. Deze personen zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling. Het meeste heeft u te maken met de verpleegkundigen. Als u een gesprek wilt met de psychiater kunt u dit aangeven bij een verpleegkundigen. Meer over de zorgverleners in het ziekenhuis.

Folders

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

Opname en verblijf op de verpleegafdeling

Lees alles over het verblijf op de verpleegafdeling.

Bezoek op de verpleegafdeling

Lees op welke tijden u bezoek kunt krijgen en hoeveel bezoekers welkom zijn.