Sandra Arts

Maatschappelijk werker

Ik ben sinds 2021 werkzaam als medisch maatschappelijk werker.

'Door in gesprek te gaan, brengen we samen in beeld waar ondersteuning of hulp gewenst is.'

Sandra Arts

Even voorstellen

Ik heb mezelf de afgelopen jaren gespecialiseerd in herstel ondersteunende begeleiding, zowel op lichamelijk als op psychosociaal vlak. De combinatie ziekenhuis en maatschappelijk werk sluit goed aan bij mijn interesses en kwaliteiten.

Een opname, verblijf en/of behandeling heeft ongetwijfeld veel impact op u en uw familie. Door in gesprek te gaan, brengen we samen in beeld waar ondersteuning of hulp gewenst is.
Mijn begeleiding richt zich op psychosociale ondersteuning, informatie en advies of eventueel doorverwijzing naar andere disciplines of hulpverlenende instanties.

Werkervaring

  • Beroep uitoefenend sinds: 2019
  • Werkzaam in CWZ sinds: 2021
  • Ziekenhuis, COA, verslavingszorg en ambulante psychiatrie

Opleidingen

Opleiding: social work en A-verpleging
Opleiding (sub)specialisme: neurologie, GGZ-agoog

Lidmaatschappen

  • Kwaliteitsregisterplein