Dialyse algemeen

Bij een dialysebehandeling worden afvalstoffen, zouten en vocht kunstmatig uit uw lichaam verwijderd. De behandeling wordt ook wel hemodialyse genoemd.

CWZ heeft een dialyseafdeling in Nijmegen en in Druten. Ook thuisdialyse behoort soms tot de mogelijkheden. Als u dialysebehandelingen nodig hebt, kunt u toch op vakantie. Dialyseren kan dan in een centrum voor vakantiedialyse.

Waar vindt de hemodialyse plaats?

Hoofdgebouw CWZ

  • De dialyseafdeling in CWZ is voorzien van de modernste faciliteiten. De afdeling beschikt over 22 stations voor chronische hemodialyse. Hiervan zijn 6plaatsen, op indicatie, ook voor nachtelijke dialyse beschikbaar.
  • Daarnaast voeren we behandelingen uit op de intensive care en hartbewaking en verrichten we zelfstandig plasmafiltratie. Dit is een behandeling die qua techniek lijkt op een dialysebehandeling, maar wordt toegepast bij andere ziekten.
  • Op onze afdeling behandelen we gemiddeld 100 chronische hemodialysepatienten. Hiermee zijn wij een toonaangevend ziekenhuis in de regio.

Locatie CWZ Druten

  • Het is ook mogelijk in CWZ Druten te dialyseren. Prettig voor patiënten uit de buurt. De ambiance is huiselijk en ook hier bieden we de modernste faciliteiten.
  • De lokatie beschikt over 8 stations voor chronische hemodialyse.

Welke kwaliteit van zorg kunt u verwachten?

De dialyseafdelingen zetten alles op alles om u de meest optimale zorg te bieden.

Scholing
Onze gediplomeerde verpleegkundigen, gespecialiseerde artsen en de physician assistant (PA) volgen regelmatig nascholingen, om hun vakgebied te innoveren. De verpleegkundige en de PA worden frequent getoetst om bevoegd en bekwaam te blijven.

Audits
Om de organisatie, management, afdeling en verleende zorg te evalueren, worden volgens een vast programma audits uitgevoerd door externe partijen. Dit gebeurt onder meer door:

  • Lloyd’s Register Quality Assurance; als het gaat om overstijgende processen, management en toekomstige projecten. 
  • De visitatiecommissie van Nefrovisie; medisch en verpleegkundig niveau, dialyse-gerelateerd .
  • De afdeling ziekenhuishygiëne en infectiepreventie van CWZ.
  • Interne audits, die speciaal opgeleide dialyseverpleegkundigen minimaal 4 keer per jaar houden.

Patiëntentevredenheid
Daarnaast vragen we onze patiënten jaarlijks de landelijke patiëntentevredenheidsenquête in te vullen.

HKZ certificering
Wij zijn trots op onze HKZ certificering. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. Het HKZ certificaat geeft aan dat we voldoen aan alle vooraf vastgestelde kwaliteits- en veiligheidsnormen. “Een organisatie met dit keurmerk heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.”

Zorgindicatoren
De kwaliteit van de zorg wordt transparant gemaakt door middel van zogenaamde indicatoren. Met behulp van indicatoren worden processen en doelstellingen bewaakt en gemeten. Hiermee wordt aangetoond welke resultaten er zijn geboekt en wordt inzichtelijk waar verbeteringen nodig zijn. De dialyseafdeling van het CWZ maakt gebruik van zowel medische als verpleegkundige indicatoren en indicatoren ‘zichtbare zorg’.

Hennie van de Geer over dialyse in Druten

De eerste maanden is Hennie gedialyseerd in Nieuwegein. Dat was telkens een lange reistijd. Nu komt hij in CWZ Druten, veel dichter bij huis.

Hennie van de Geer,
patiënt Interne geneeskunde
Lees zijn verhaal

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.