Neurologie verpleegafdeling B12

Op B12 liggen patiënten met een aandoening aan het zenuwstelsel, het ruggenmerg en de hersenen.

Ook liggen er patiënten van neurochirurgie.

Bereikbaarheid

024 365 78 90
maandag - vrijdag
8.30 - 17.00 uur

Verblijf en voorzieningen

Op de afdeling zijn 1, 2 en 4 persoonskamers voor mannen en vrouwen samen. Lees alles over het verblijf op de verpleegafdeling.

Zorgverleners

Iedere patiënt heeft een vaste neuroloog. U ziet deze altijd op de polikliniek. Op verpleegafdeling komt niet altijd uw eigen dokter langs. Patiënten zien dagelijks de zaalarts: een arts-assistent in opleiding tot neuroloog of neurochirurg. Het meeste heeft u te maken met de verpleegkundigen. Deze personen zijn samen verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op de verpleegafdeling. Meer over de  zorgverleners in het ziekenhuis.

In CWZ zijn ook familiezorgverpleegkundigen aanwezig. Zij kunnen familie en/of naasten van patiënten ontvangen en begeleiden.

Dagindeling

7.30 uur Overdracht verpleging nachtdienst naar dagdienst.
7.45 uur Pols-, bloeddruk- en temperatuurcontrole. Start mogelijkheid om te ontbijten (Roomservice) Hierna kunt u zich verzorgen. Zo nodig helpen wij u daarbij. Vervolgens doet u oefeningen met een fysiotherapeut, logopedist of ergotherapeut.
10.00 uur Warme en koude dranken
10.00 uur Start artsenvisite. Uw verpleegkundige kent het programma. De verpleegkundige geeft informatie over de onderzoeken van de volgende dag, indien van toepassing.
11.45 uur Mediijnronde
12.00 uur Vanaf dit tijdstip kunt u de warme maaltijd gebruiken. Dat kan ook ’s avonds. Na de maaltijd is er gelegenheid om te rusten.
14.00 uur Tussen 14.00 uur en 17.00 uur worden er zonodig onderzoeken of therapie gedaan.
17.00 uur Medicijnronde.
17.00 uur Vanaf dit tijdstip kunt u een broodmaaltijd gebruiken. U kunt ook warm eten als u wilt.
19.00 uur Warme en koude dranken
20.00 uur Indien nodig komt een verpleegkundige u verzorgen.
22.00 uur Na dit tijdstip proberen wij te zorgen voor rust op de patiëntenkamers, zodat u kunt slapen.
's Nachts Een verpleegkundige maakt regelmatig een rondgang over de afdeling om te kijken of alles in orde is. Mocht u niet kunnen slapen of heeft u behoefte aan een praatje, bel dan gerust.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

Opname en verblijf op de verpleegafdeling

Lees alles over het verblijf op de verpleegafdeling.

Bezoek op de verpleegafdeling

Lees op welke tijden u bezoek kunt krijgen en hoeveel bezoekers welkom zijn.