Eerste harthulp

De eerste hart hulp (EEH) is de eerste hulp voor mensen met spoedeisende problemen aan het hart, bijvoorbeeld een hartinfarct. Wij bieden 24-uurs opvang. U ligt aan de monitor om het hartritme en de hartfunctie te bewaken. Zo kunnen we snel tot behandeling overgaan. De afdeling is onderdeel van de hartbewaking van het specialisme cardiologie.

Bereikbaarheid

024 365 84 20
24 uur per dag bereikbaar
eerste harthulp B36

Gang van zaken

U kunt op verschillende manieren op de eerste harthulp binnenkomen. Via een verwijzing van de huisarts, huisartsenpost of de polikliniek of via de ambulance.

 • We sluiten u altijd aan de bewakingsmonitor aan tot duidelijk is wat er aan de hand is.
 • Uw bloeddruk en temperatuur worden gemeten, er wordt een hartfilmpje gemaakt, er wordt bloed afgenomen en via de infuusnaald krijgt u zo nodig medicatie.
 • Afhankelijk van de klachten en de eerste onderzoeken bekijken we hoe snel u wordt behandeld. Hierdoor kan het gebeuren dat andere patiënten eerder worden geholpen.
 • De arts of physician assistent bespreekt de klachten en doet lichamelijk onderzoek. Naast de onderzoeken hierboven, doen we zo nodig ook röntgenonderzoek of ander onderzoek. Als het nodig is, kijken andere specialismen mee.
 • De arts-assistent overlegt met de cardioloog. Daarna volgt een advies voor de beste behandeloptie.
 • Het kan zijn dat u naar huis kan of dat u opgenomen gaat worden in het ziekenhuis.
 • Als u naar huis mag, kunnen we u terugverwijzen naar de huisarts of u krijgt een afspraak mee voor een bezoek op de poli cardiologie voor vervolgbehandelingen.
 • Het verblijf op de EEH duurt ongeveer 4 tot 6,5 uur. 
 • We doen ons best om u zo snel mogelijk te helpen. Soms is de wachttijd langer vanwege spoedgevallen of drukte. Hiervoor vragen we uw begrip.

Bewakingsapparatuur

Op de afdeling wordt u aangesloten op de monitor om het hartritme te bewaken. De verpleegkundige monitort u zo op afstand. De monitor en andere apparatuur kunnen geluidssignalen afgeven. U hoeft niet ongerust te zijn als een apparaat, monitor of infuuspomp een signaal afgeeft. De verpleegkundige die voor u zorgt, weet wat de signalen betekenen en onderneemt gerichte actie als dat nodig is. 
Doordat u aangesloten bent aan de monitor is uw mobiliteit beperkt. Als uw situatie het toelaat, kunt u in overleg met de verpleegkundige gebruikmaken van het toilet op de gang.

Verblijf en voorzieningen

Opvangplaatsen
De afdeling heeft 8 stoelen en 1 eenpersoonskamer. Alle opvangplaatsen zijn uitgerust met apparatuur om ademhaling en hartfunctie te bewaken en zo nodig te ondersteunen.
Daarnaast is er een acute opvangkamer. Deze is groter en er zijn meer mogelijkheden als de toestand van de patiënt instabiel is. In deze kamer is ook een directe doorgang naar de katheterisatiekamer voor als de patiënt direct gedotterd moet worden. 

Telefoon
Telefoongebruik is alleen toegestaan als u het mobiele netwerk van uw telefoon uitschakelt.

 • u zet uw telefoon in vliegtuigstand
 • daarna zet u de wifi handmatig aan
 • en logt u in op CWZ gast.

Zorgverleners

Uw vaste cardioloog ziet u vooral op de polikliniek. Op de EHH komt niet altijd uw eigen cardioloog langs. Op de EHH wordt u nagekeken door een physician assistant, andere cardioloog (in opleiding) of een arts-assistent. 

Op de EEH ziet u:

 • gespecialiseerd verpleegkundigen: verpleegkundige met een cardio care (CC) opleiding
 • gespecialiseerd verpleegkundigen in opleiding: zij werken onder begeleiding van een gediplomeerd CC verpleegkundige
 • een physician assistent: verpleegkundige met vervolgopleiding, waarna deze zelfstandig medische taken en handelingen uit kan voeren.
 • cardiologen, cardiologen in opleiding en arts assistenten
 • röntgenlaborant: deze komt een röntgenfoto maken van hart en longen

Op de afdeling zijn ook werkzaam:

 • een afdelingssecretaresse: deze zit aan de balie van de afdeling en maakt de afspraken voor onderzoek en behandeling
 • een afdelingsassistent: deze ondersteunt de verpleegkundigen met neventaken
 • roomservice-medewerkers: zij verzorgen het eten en drinken
 • schoonmaakmedewerkers: zij maken de afdeling en de patiëntenkamers schoon
 • apothekersassistenten: zij controleren de thuismedicatie samen met u en nemen zo nodig het ontslagrecept met u door.

Mocht het voor de behandeling nodig zijn, dan kunnen we ook andere disciplines raadplegen.

Bezoek

Tijdens uw verblijf op de EEH mag er één begeleider bij u zijn. Wanneer u binnenkomt, vragen we uw begeleider om in de wachtkamer of in de binnentuin te wachten. Zodra de monitor is aangesloten en bloed afgenomen, mag uw begeleider naar u toe.

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.