Hartfalenpoli

Op de polikliniek hartfalen begeleiden verpleegkundigen patiënten met hartfalen. Het spreekuur is onderdeel van de polikliniek cardiologie.

Bereikbaarheid

024 365 89 80
maandag - vrijdag
9.00 - 11.00 uur
14.00 - 16.00 uur
cardiologie B18

Gang van zaken polikliniek hartfalen

 • U meldt zich bij de inschrijfbalie van de polikliniek cardiologie.
 • Daarna neemt u plaats in de wachtkamer.
 • Als u aan de beurt bent haalt de verpleegkundige u op.
 • Tijdens het gesprek bespreken we hoe het met u gaat. U krijgt informatie en kunt vragen stellen.
 • U krijgt een lichamelijk onderzoek.
 • De hartfalenmedicatie wordt (opnieuw) ingesteld.
 • Na afloop maakt de verpleegkundige een vervolgafspraak met u.

Team hartfalen

Op de hartfalenpolikliniek is al jaren een verpleegkundig specialist werkzaam, samen met 4 hartfalenverpleegkundigen.

 • Mw. G. van Til, verpleegkundig specialist / hartfalenverpleegkundige
 • Mw. K. van Zutphen, verpleegkundig specialist in opleiding / hartfalenverpleegkundige
 • Mw. J. Kloek-Verweij, hartfalenverpleegkundige
 • Mw. I. Cillessen, hartfalenverpleegkundige
 • Mw. I. Bosman, hartfalenverpleegkundige.

Verpleegkundig specialist hartfalen
Dit is een verpleegkundige die na een intensieve masteropleiding in dit deelgebied van de cardiologie werkt. Zij brengt veel kennis en ervaring mee. Ze is bevoegd om ook medische zorg uit te voeren, zoals lichamelijk onderzoek en het bepalen van het beleid.

Hartfalen verpleegkundigen 
Deze gespecialiseerde hartfalenverpleegkundigen hebben veel kennis over en ervaring met hartfalen. Ze zijn bevoegd om ook medische zorg te verrichten en spelen een belangrijke rol bij de begeleiding van mensen met hartfalen thuis:

 • verrichten lichamelijk onderzoek
 • leren de patiënt om zo zelfstandig en goed mogelijk om te gaan met de aandoening 
 • spelen een belangrijke rol bij het zorgvuldig ophogen van de hartfalenmedicatie.
 • houden zelfstandig spreekuur
 • bespreken elke week de patiënten met de cardioloog

Begeleiding hartfalen thuis

Het hartfalenteam bekijkt of patiënten thuis begeleid kunnen worden. Daarvoor werken ze nauw samen met huisartsen en gespecialiseerde thuiszorgverpleegkundigen.

 

Folder

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.