Hartbewaking cardiologie B36

U ligt op de hartbewaking (CCU) omdat u hartklachten heeft.  Een medisch en gespecialiseerd verpleegkundig team houdt u nauwkeurig in de gaten. U ligt aan de monitor zodat wij de vitale functies, zoals bloedsomloop, hartritme en ademhaling, intensief kunnen bewaken. Zo kunnen we snel tot handelen overgaan. De afdeling valt onder het specialisme cardiologie

Verblijf en voorzieningen

Er kunnen op de hartbewaking 7 patiënten worden verpleegd.

Kamers
De afdeling heeft 1 tweepersoonskamer en 5 eenpersoonskamers. Alle kamers zijn uitgerust met apparatuur om ademhaling en hartfunctie te bewaken en zo nodig te ondersteunen. De patiëntenkamers zijn niet voorzien van een toilet; dat is op de gang.

Telefoon
Telefoongebruik is alleen toegestaan als u het mobiele netwerk van uw telefoon uitschakelt.

 • u zet uw telefoon in vliegtuigstand
 • daarna zet u de wifi handmatig aan
 • en logt u in op CWZ gast.

Lees alles over het verblijf op de verpleegafdeling.

Bewakingsapparatuur

Op de hartbewaking wordt u aangesloten op de monitor om het hartritme te bewaken. De verpleegkundige monitort u zo op afstand. De monitor en andere apparatuur kunnen geluidssignalen afgeven. U hoeft niet ongerust te zijn als een apparaat, monitor of infuuspomp een signaal afgeeft. De verpleegkundige die voor u zorgt, weet wat de signalen betekenen en onderneemt gerichte actie als dat nodig is. 

Doordat u aangesloten bent aan de monitor is uw mobiliteit beperkt. Als uw situatie het toelaat, kunt u in overleg met de verpleegkundige gebruikmaken van het toilet op de gang.

Zorgverleners

Uw vaste vaste cardioloog ziet u vooral op de polikliniek. Op de hartbewaking komt niet altijd uw eigen cardioloog langs. Tijdens de dagelijkse visite kunt u ook een andere cardioloog (in opleiding), een arts-assistent of een physician assistant zien.

Op de hartbewaking ziet u:

 • gespecialiseerd verpleegkundigen: verpleegkundigen met een cardiac-care (CC) opleiding
 • gespecialiseerd verpleegkundigen in opleiding: zij werken onder begeleiding van een gediplomeerd CC-verpleegkundige
 • een physician assistant: verpleegkundige met vervolgopleiding, waarna deze zelfstandig medische taken en handelingen kan uitvoeren
 • cardiologen, cardiologen in opleiding en arts-assistenten.

Op de afdeling zijn ook werkzaam:

 • een afdelingssecretaresse: zij zit aan de balie van de afdeling en maakt de afspraken voor onderzoek en behandeling
 • een afdelingsassistent: zij ondersteunt de verpleegkundigen met neventaken
 •  roomservice-medewerkers: zij verzorgen het eten en drinken
 • schoonmaakmedewerker: zij maken de afdeling en de patiëntenkamers schoon
 • apothekersassistenten: zij controleren de thuismedicatie samen met u en nemen zo nodig het ontslagrecept met u door
 • fysiotherapeuten: zij komen zo nodig langs om u te ondersteunen bij het mobiliseren
 • diëtisten: zij adviseren u over gezond eten.

Samen zorgen wij voor de 24-uurs zorg op de hartbewaking. Mocht het voor de behandeling nodig zijn, dan kunnen we ook andere disciplines raadplegen.

Meer over zorgverleners in het ziekenhuis.

Bezoek en contactpersonen

Bezoek is welkom van 11.00 -13.00 uur en van 14.00 -20.00 uur. Twee bezoekers per patiënt per keer. In overleg met de verpleegkundige kan dit worden aangepast. Te veel en te lang bezoek kan voor u erg belastend zijn. Daarom vragen wij aan de contactpersoon om dit te coördineren.

Contactpersoon
Wij vragen u om maximaal twee contactpersonen aan te wijzen. Deze personen kunnen altijd informeren naar uw situatie. Zij kunnen de rest van de familie en overige belangstellenden op de hoogte houden. Zo nodig brengen wij de contactpersonen op de hoogte als uw situatie verandert.

Familiekamer

Soms maakt de toestand van de patiënt het wenselijk dat de familie in de buurt blijft. De familie kan dan gebruik maken van een stretcher bij u op de kamer of een familiekamer in het ziekenhuis. Dit kan de verpleegkundige met de familiezorg regelen.

Overplaatsing naar de verpleegafdeling

Als uw situatie stabiel is, plaatsen we u over naar de verpleegafdeling. Een enkele keer gebeurt het dat een patiënt onverwacht wordt overgeplaatst. Bijvoorbeeld omdat een andere patiënt intensieve zorg nodig heeft. Hierbij kijken we zorgvuldig of dit medisch gezien verantwoord is.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

Opname en verblijf op de verpleegafdeling

Lees alles over het verblijf op de verpleegafdeling.

Bezoek op de verpleegafdeling

Lees op welke tijden u bezoek kunt krijgen en hoeveel bezoekers welkom zijn.