Familiezorg

Familiezorgverpleegkundigen zijn deskundig in het begeleiden en opvangen van familie en/of naasten van patiënten in ernstige situaties zoals bij een ziekte, plotselinge verslechtering of een overlijden.

Wat doen we?
Familiezorg is uniek in Nederland. Opvang van familie, een slecht nieuws gesprek of een overlijden. Al deze situaties kunnen erg lastig of verdrietig zijn. Wij kunnen u hulp of advies geven bij vragen en problemen waar u mee zit. 

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 85 60
Iedere dag
9.00 - 17.00 uur
Met uitzondering van feestdagen

Hoe komt u in contact met familiezorg?

De verpleegkundige op de afdeling waar de patiënt verblijft, regelt meestal het contact in overleg met u. Zodra het mogelijk is, zal familiezorg dan contact met u opnemen.

Wat kan familiezorg voor u doen?

De familiezorgverpleegkundige kan u begeleiden bij problemen die samenhangen met een ernstige ziekte, plotselinge verslechtering of (naderend) overlijden van een familielid of relatie. Familiezorg is inzetbaar op iedere verpleegafdeling, de intensive care, de hartbewaking of de spoedeisende hulp.

Vragen en problemen
Voorbeelden van vragen of problemen waar familiezorg u kan helpen, kunnen zijn: 

  • het waarschuwen van familieleden of relaties en hen opvangen bij aankomst in het ziekenhuis
  • aandacht en ruimte voor het uiten van emoties zoals ongerustheid, angst of boosheid 
  • het helpen bij het verkrijgen van duidelijkheid over de situatie van de ziekte 
  • advies geven bij de bespreking van een situatie van het zieke familielid/relatie als bijvoorbeeld verschillende meningen en emoties aanleiding tot conflicten (kunnen) geven 
  • patiënt en zijn of haar familie/relaties ondersteunen tijdens of na een gesprek met arts/verpleegkundigen waarin ‘slecht nieuws‘ gegeven wordt/is 
  • het aanbieden van nazorg zoals een gesprek na een crisissituatie of overlijden van een familielid/relatie 
  • beschikbaar zijn voor patiënten en familie die over geen of weinig directe naasten beschikken (klein sociaal netwerk)

Folders

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.