Geriatrie

Een klinisch geriater is gespecialiseerd in de behandeling van ouderen. De afdeling geriatrie wordt ingeschakeld bij problemen en ziekten die (vaak) samenhangen met het ouder worden.

Uitgangspunten
Belangrijkste uitgangspunten zijn het behoud van zelfredzaamheid en de kwaliteit van het leven. 

Wat doen we?
De medewerkers van geriatrie zijn werkzaam op de polikliniek en op alle afdelingen binnen CWZ. De polikliniek ontvangt jaarlijks ongeveer 900 nieuwe patiënten. Een oudere patiënt met een specifieke aandoening wordt opgenomen op de afdeling waar de specifieke zorg voor die aandoening beschikbaar is. Het consultatieteam geriatrie is laagdrempelig bereikbaar voor alle verpleegafdelingen en kan op verzoek meedenken en mee behandelen. Preventie van bijkomende ziekte en achteruitgang tijdens ziekenhuisopname is een belangrijk aandachtspunt bij de behandeling van ouderen in CWZ. 

Toon meer

Gang van zaken geriatrie

Aandachtspunten afspraak maken

 • Neemt u medicijnen die u gebruikt in de originele verpakking mee (ook de zalf en medicijnen die u zelf bij de drogist of apotheek haalt).
 • Neem een naaste mee.
 • U krijgt een folder met uitgebreide informatie toegestuurd.
 • U ontvangt een bevestiging van de afspraak.

Bij geriatrie kunt u binnen de landelijke streefnorm van twee weken terecht. Kijk bij wachttijden.

Gang van zaken polikliniek geriatrie

 • Als u geen registratiekaart heeft, laat u deze maken bij het welkomstpunt.
 • Wanneer u het ziekenhuis eerder hebt bezocht, maar er hebben veranderingen plaatsgevonden in uw persoonlijke omstandigheden, laat dan uw registratiekaart bij het welkomstpunt wijzigen.
 • U gaat naar Meldpunt 2B. Hier meldt u zich met uw legitimatiebewijs bij een meldzuil of bij een medewerker van het Meldpunt. 
 • Uw eerste bezoek aan de polikliniek duurt ongeveer 2 uur. Hierbij houden we rekening met wat u aankunt.
 • U heeft eerst samen met uw naaste een gesprek met de arts (klinisch geriater) en gespecialiseerd verpleegkundige. Daarna spreekt de arts uitgebreid met u alleen, doet lichamelijk onderzoek en aanvullende testen.
 • Uw naaste heeft een gesprek met de verpleegkundige.
 • Aan het eind van dit eerste bezoek bespreken we de voorlopige bevindingen en een plan van aanpak met u.
 • Zo nodig wordt er aanvullend onderzoek afgesproken en/of een controle afspraak gemaakt. U krijgt de bevestiging hiervan thuis gestuurd. 
 • Na het bezoek wordt de huisarts op de hoogte gesteld van de bevindingen en adviezen.

Polikliniek CWZ Waalspong (Oosterhout)
Iedere vrijdag is er een geriater op de polikliniek CWZ Waalsprong aanwezig. Wilt u daar graag een afspraak? Geef dit dan door als u de afspraak maakt.

Polikliniek CWZ Druten 
Iedere donderdag is er een geriater op de polikliniek CWZ Druten aanwezig. Wilt u daar graag een afspraak? Geef dit dan door als u de afspraak maakt.

Goede medische zorg voor alle opgenomen (kwetsbare) ouderen

Ouderenzorg
Kwalitatief hoogstaande ouderenzorg is belangrijk voor CWZ.

Een afgestemd onderzoek en individueel behandelplan
Voor elke patiënt maken we een passend behandelplan dat is afgestemd op de wensen en conditie van de patiënt.

Laagdrempelig contact met 1-lijn
De geriaters staan in nauw contact met de betrokken behandelaren zoals huisarts, ergo-/fysiotherapeut, psychologen en de thuiszorg en werken zoveel mogelijk multidisciplinair.

Mantelzorg

De steun van mantelzorg is voor u erg belangrijk. De mantelzorger levert een belangrijke bijdrage aan een goed verblijf in het ziekenhuis en aan de verzorging na de opname. In CWZ betrekken we de mantelzorgers bij de zorg. Voor en tijdens de opname wisselen we informatie uit en maken we gezamenlijk afspraken over de zorg. Tijdens de opname in het ziekenhuis spreken we af wie het aanspreekpunt is bij de familie en wie de contactpersoon is vanuit het ziekenhuis. Ook bespreken we de rol van de mantelzorger. De mantelzorger kan desgewenst ondersteunen in de zorg voor de patiënt. Dit gebeurt in overleg met de verpleegkundige.  

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.