Pijnkliniek

In de pijnkliniek werken anesthesiologen gespecialiseerd in de behandeling van pijn. We zoeken de oorzaak van uw pijn en behandelen deze. Ook kijken we hoe u beter met de pijn kunt omgaan na onze behandeling.

U kunt bij ons voor verschillende vormen van pijn terecht. Bijvoorbeeld voor pijn in de rug, nek, schouder, pijn als gevolg van kanker,diabetes, of zenuwpijn, maar ook voor pijn na een operatie welke na langere tijd niet verbetert. Lees hier hoe patiënten onze zorg hebben ervaren.

Bereikbaarheid

024 365 75 62
maandag - vrijdag
10.00 - 11.30 uur
13.00 - 15.30 uur
Pijnpoli@cwz.nl
Voor huisartsen:
024 365 71 37

Afspraken

Na verwijzing door uw behandelend specialist of huisarts, ontvangt u van ons een brief. Daarin staat de datum van uw afspraak op de polikliniek en zit hierbij ook een uitgebreide vragenlijst. Wij willen u vragen deze vragenlijst ingevuld mee te nemen naar het eerste bezoek aan de polikliniek. Deze vragenlijst nemen we tijdens het gesprek met u door. De lijst geeft inzicht in uw pijnklachten en algemene gezondheid. Ook geeft het een indruk welke effecten de pijn op u heeft in het dagelijks leven. Er is altijd eerst een gesprek op de polikliniek, daarna wordt er met u een datum gepland voor de behandeling.

Gang van zaken pijnkliniek

 • Wanneer u de poli pijnkliniek bezoekt, meldt u zich bij de balie van Meldpunt 2C dagkliniek. U wordt door de medewerkster van het Meldpunt naar de wachtkamer van de pijnkliniek verwezen. De poli pijnkliniek heeft (voorlopig) geen spreekuur bij CWZ Waalsprong
 • Op de pijnkliniek houden de artsen spreekuur volgens afspraak. De artsen proberen zo veel mogelijk op tijd te werken, maar door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat een afspraak uitloopt. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft mocht dat voorkomen.
 • U wordt door de pijnspecialist of doktersassistent uitgenodigd in de spreekkamer. De doktersassistent ondersteunt de pijnspecialist tijdens het spreekuur. Deze noteert de onderzoeksgegevens in het digitale dossier, plaatst eventuele digitale (röntgen-) foto's op het beeldscherm van de computer en registreert na het onderzoek de diagnose in de computer. 
 • De pijnspecialist bespreekt aan de hand van de ingevulde vragenlijst uw klachten: meestal vindt er ook een lichamelijk onderzoek plaats, gericht op uw pijnklachten. Hierna bespreekt de pijnspecialist zo mogelijk samen met u de oorzaak van uw klachten. Er wordt een behandelplan opgesteld. Indien er een zenuwblokkade wordt afgesproken vindt deze meestal op een andere dag plaats, tenzij dit tevoren met ons is overlegd. Het is namelijk belangrijk dat u de tijd heeft om over de voorgenomen behandeling na te denken voordat u daartoe besluit/ uw toestemming geeft. Ook kan het noodzakelijk zijn nog aanvullende informatie te verzamelen voordat we een behandeling kunnen plannen. Als een behandeling gaat plaatsvinden krijgt u daarover informatie en er wordt besproken of er nog een controle nodig is.
 • Aansluitend aan het gesprek kunt u de behandeling of vervolgafspraak inplannen bij de doktersassistent. Deze geeft nadere uitleg over de behandeling en beantwoordt uw eventuele vragen.
 • Na de behandeling wordt er een controleafspraak met u gemaakt. Dit kan een afspraak bij de poli zijn, of een telefonische afspraak. Zorgt u ervoor dat er een juist telefoonnummer bekend is zodat de arts u kan bereiken.

Welke pijnklachten behandelen we?

Pijn is een ingewikkeld verschijnsel, waarbij naast lichamelijke factoren ook psychische/emotionele en sociale factoren een rol kunnen spelen. Pijn is heel persoonlijk. De ene dag zult u meer last hebben dan de andere. Voor ons geldt: pijn is wat u ervaart als pijn en zo erg als u zegt. Zeker als pijn lang duurt, heeft dat consequenties voor uzelf maar ook voor uw omgeving. De ene dag zult u meer last hebben dan de andere. Wij streven ernaar om de pijn zo mogelijk tot een acceptabel niveau te verminderen. Soms lukt dat helaas niet. Leren omgaan met de pijn en een verbetering van de kwaliteit van het leven kan dan een ander belangrijk behandeldoel zijn.

Veelvoorkomende pijnklachten die wij behandelen zijn:

Welke manieren zijn er om pijn te behandelen?

 • Medicijnen.
 • Ruggenprik. Bij een ruggenprik krijgt u een prik in uw rug, tussen de wervels. De prik verdooft uw onderlichaam en benen.
 • Gewrichtsbehandeling. Een arts brengt een dun naaldje in het gewricht woordoor medicijnen kunnen worden gegeven. Soms wordt ook een stroombehandeling van het gewricht uitgevoerd.
 • Zenuwblokkade. Een arts blokkeert een zenuw door er (verdovende) stoffen in te spuiten en/of hem te behandelen met warmte. Alleen de vezels die pijn doorgeven beschadigen hierbij. De vezels die het gevoel doorgeven blijven heel.
 • Zenuwprikkeling (TENS).
 • Paramedische behandeling. Voorbeelden zijn fysiotherapie, oefentherapie of manuele therapie. Pijn kan namelijk ook komen of erger worden door een verkrampte of verkeerde houding.
 • Soms is het zinvol dat een psycholoog bij de behandeling wordt betrokken.
 • Omdat vele vormen van chronische pijn gepaard gaan met conditieverlies is een oefenprogramma ook een veelvoorkomend advies. In CWZ werken we nauw samen met oefentherapeuten Mensendieck/ Cesar en Fysiotherapeuten in de regio.
 • Helaas is niet alle pijn goed te behandelen. Vooral pijn die ontstaat in het zenuwstelsel zelf (neuropathische pijn) is heel moeilijk te behandelen.
 • Lees meer over specifieke behandelingen. 

Samenwerken met andere specialismen

 • Om uw specifieke klachten zo goed mogelijk te kunnen behandelen, werken wij samen met andere specialismen binnen ons ziekenhuis. Dit zijn neurologen, orthopedisch chirurgen, neurochirurgen, fysiotherapeuten en klinisch psychologen. Ook revalidatie-artsen zijn vaak betrokken bij ons team.
 • Elke 2 weken is er een gezamenlijk overleg over patiënten om tot een goed behandelplan te komen. 
 • Buiten CWZ werken we veel samen met Cesar- en Mensendieck therapeuten die zijn aangesloten bij het Netwerk Chronische Pijn. Dit netwerk past een vernieuwende behandelwijze toe, speciaal ontwikkeld voor mensen met chronische pijn. De behandeling richt zich niet op het wegnemen van de pijn, maar laat u zien hoe u zelf op een andere manier met uw pijnklachten kunt omgaan. En weer grip krijgt op uw eigen leven.

Patiëntverhalen

De pijnkliniek van CWZ helpt veel patiënten met langdurige klachten die hun leven nadelig beïnvloeden. We hebben een aantal verhalen van patiënten verzameld. Wat hebben we voor hen kunnen betekenen? En hoe hebben zij onze begeleiding ervaren?

Frank Jansen over de pijnkliniek

Vanwege ernstige rug- en uitstralingsklachten kwam Frank Jansen op de pijnkliniek. 'Nu ben ik niet kleinzerig, maar het is erg prettig als je op je gemak gesteld wordt.'

Frank Jansen,
patiënt Pijnkliniek
Lees zijn verhaal

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.