Pijnkliniek

In de pijnkliniek werken anesthesiologen die gespecialiseerd zijn in de behandeling van pijn. We zoeken de oorzaak van uw pijn en behandelen de pijn. Ook kijken we hoe u als mens beter met de pijn kunt omgaan na onze behandeling.

In de pijnkliniek kunt u voor verschillende vormen van pijn terecht. Bijvoorbeeld voor pijn in de rug, nek, schouder, pijn als gevolg van kanker, diabetes, of zenuwpijn, maar ook voor pijn na een operatie welke na langere tijd niet verbetert.

Lees hier hoe patiënten onze zorg hebben ervaren.

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 75 62
maandag - vrijdag
10.00 - 11.30 uur
13.00 - 16.30 uur
Voor huisartsen
024 365 71 37

Gang van zaken pijnkliniek

  • Na verwijzing door uw behandelend specialist of huisarts, ontvangt u van ons een brief. Daarin staat de datum van uw afspraak op de polikliniek en zit hierbij ook een uitgebreide vragenlijst. Wij willen u vragen deze vragenlijst ingevuld mee te nemen naar het eerste bezoek aan de polikliniek. Deze vragenlijst nemen we tijdens het gesprek met u door. De lijst geeft inzicht in uw pijnklachten en algemene gezondheid. Ook geeft het een indruk welke effecten de pijn op u heeft in het dagelijks leven. Er is altijd eerst een gesprek op de polikliniek, daarna wordt er met u een datum gepland voor de behandeling.
  • Wanneer u de poli pijnkliniek bezoekt, meldt u zich bij de balie van Meldpunt 2C Dagkliniek. U wordt door de medewerkster van het Meldpunt naar de wachtkamer van de pijnkliniek verwezen. De poli pijnkliniek heeft ook spreekuur bij CWZ Waalsprong
  • Op de pijnkliniek houden de artsen spreekuur volgens afspraak. De artsen proberen zo veel mogelijk op tijd te werken, maar door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat een afspraak uitloopt. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft mocht dat voorkomen.
  • U wordt door de pijnspecialist of doktersassistente uitgenodigd in de spreekkamer. De doktersassistente ondersteunt de pijnspecialist tijdens het spreekuur. Zij noteert de onderzoeksgegevens in het digitale dossier, plaatst eventuele digitale (röntgen-) foto's op het beeldscherm van de computer en registreert na het onderzoek de diagnose in de computer. Ook worden verdere (vervolg) afspraken door de doktersassistente gemaakt.

Gesprek met een pijnspecialist
De pijnspecialist bespreekt aan de hand van de ingevulde vragenlijst uw klachten: meestal vindt er ook een lichamelijk onderzoek plaats, gericht op uw pijnklachten. Hierna bespreekt de pijnspecialist zo mogelijk samen met u de oorzaak van uw klachten. Er wordt een behandelplan opgesteld. Indien er een zenuwblokkade wordt afgesproken vindt deze meestal op een andere dag plaats, tenzij dit tevoren met ons is overlegd. Het is namelijk belangrijk  dat u de tijd heeft om over de voorgenomen behandeling na te denken voordat u daartoe besluit/ uw toestemming geeft. Ook kan het noodzakelijk zijn nog aanvullende informatie te verzamelen voordat we een behandeling kunnen plannen. Als een behandeling plaats gaat vinden krijgt u daarover informatie en er wordt besproken of er nog een controle nodig is.
Aansluitend aan het gesprek kunt u de behandeling of vervolgafspraak inplannen bij de doktersassistente. Zij geeft nadere uitleg over de behandeling en beantwoordt uw eventuele vragen.

Na een behandeling
Na een behandeling wordt er een controleafspraak met u gemaakt. Dit kan een afspraak bij de poli zijn, of een telefonische afspraak. Zorgt u ervoor dat er een juist telefoonnummer bekend is zodat de arts u kan bereiken.

De behandeling van pijn

De behandeling van pijn
Wat is pijn en hoe kunnen wij u helpen

Samenwerken met andere specialismen

Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, werken we nauw samen met andere specialismen uit het ziekenhuis.

Patiëntverhalen

De pijnkliniek van CWZ helpt veel patiënten met langdurige klachten die hun leven nadelig beïnvloeden. We hebben een aantal verhalen van patiënten verzameld. Wat hebben we voor hen kunnen betekenen? En hoe hebben zij onze begeleiding ervaren?

Frank Jansen over de pijnkliniek

Vanwege ernstige rug- en uitstralingsklachten kwam Frank Jansen op de pijnkliniek. 'Nu ben ik niet kleinzerig, maar het is erg prettig als je op je gemak gesteld wordt.'

Frank Jansen,
patiënt Pijnkliniek
Lees zijn verhaal

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Maatregelen corona

Houd u aan de corona-maatregelen van CWZ om besmetting te voorkomen.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.