Spirometrie

Een spirometrie is een longfunctieonderzoek.

Bij een spirometrie meet de arts of u wel of geen luchtwegvernauwing heeft. Hiervoor kijkt de arts naar hoeveel lucht u in één seconde krachtig kunt uitblazen en hoeveel lucht u kunt inademen. Een andere naam voor spirometrie is flow-volume.

Spirometrie met medicijnen

Het kan zijn dat u een spirometrie met medicijnen krijgt. De spirometrie wordt dan nog een keer gedaan nadat u medicijnen heeft gekregen die de luchtwegen verwijden. Dit om te kijken of de functie van de longen beter is als u medicijnen gebruikt.

Waar gebeurt een spirometrie?

Een spirometrie wordt gemaakt op de longfunctieafdeling.

U verlaat hiermee de informatiepagina's over specialisme kindergeneeskunde.

U kunt dit onderzoek krijgen bij deze aandoeningen. Dit hangt af van uw situatie.

U kunt bij dit onderzoek te maken krijgen met deze specialismen. Dit hangt af van uw situatie.