Regionaal Astma en Allergie centrum voor Kinderen (RAAcK)

RAAcK is het samenwerkingsverband tussen de kinderlongziekten van het Radboudumc en de kinderlongziekten van CWZ.

Wat is RAAcK?

Dankzij de unieke samenwerking is de zorg en begeleiding voor kinderen met astma, allergie en luchtwegklachten in de regio Nijmegen optimaal georganiseerd. Door het bundelen van krachten biedt RAAcK een totaalpakket aan zorg en begeleiding voor kinderen met astma, allergie en luchtwegklachten. Kinderen kunnen naar RAAcK worden verwezen voor verschillende indicaties, variërend van verzoek tot eenmalige controle en evaluatie, medebehandeling of overname van zorg, voor functiemetingen en instructies, voor analyse naar en adviezen bij ademdisregulatie, voor begeleiding bij bijkomende psychosociale en somatische problematiek, tot uitgebreide diagnostiek naar voedselallergie. Op alle locaties wordt, volgens de meest recente richtlijnen, zorg geboden aan kinderen met astma, allergie en luchtwegklachten.

Naast de samenwerking binnen de kinderlongziekten werkt RAAcK ook intensief samen met fysiotherapeuten, diëtisten, psychologen, allergologen, KNO-artsen, longartsen en dermatologen.

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 82 20
maandag - vrijdag
8.30 - 16.30 uur
telefonisch spreekuur
024 365 81 46
8.30 tot 10.00 uur
kindergeneeskunde B74

Waarvoor kunt u terecht in CWZ?

In CWZ wordt met name zorg geleverd aan kinderen met luchtwegklachten zoals astma en recidiverende luchtweginfecties, chronisch eczeem en allergieën, zoals inhalatieallergie en in het bijzonder voedselallergieën.

Gang van zaken

  • Nadat uw kind is verwezen naar RAAcK CWZ wordt uw kind in eerste instantie gezien door een van de kinder(long)artsen. Indien gewenst kan deze arts uw kind verwijzen naar de kinderlongverpleegkundige voor het geven van instructies ten aanzien van gebruik van luchtwegmedicatie, het verrichten van een longfunctie, adviezen ten aanzien van behandeling van eczeem en allergieën, maar ook om met de kinder(long)arts uw kind poliklinisch te vervolgen.
  • Neem de medicijnen die uw kind gebruikt voor luchtwegklachten, inclusief voorzetkamer, mee naar de afspraak.
  • Liever geen andere kinderen meebrengen. Als het mogelijk is, neem dan geen andere kinderen mee. Zij kunnen u afleiden bij het gesprek met de arts en tijdens het onderzoek.

Het RAAcK team van CWZ

In CWZ bestaat het RAAcK team uit:

  • Marianne Brouwer, kinderarts
  • Ellen Croonen, kinderarts
  • Marleen Diebels, kinderlongverpleegkundige
  • Peter Gerrits, kinderarts
  • Milanthy Pourier, kinderarts-fellow kinderlongziekten
  • Petra Stevens, kinderlongverpleegkundige

Folders

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.