Medische psychologie

Met onze specifieke kennis op het grensgebied tussen de psychologie en de medische wetenschap onderzoeken en behandelen we volwassen, jongeren en kinderen.

Wie zijn we?
De afdeling medische psychologie telt bijna 20 zorgprofessionals. Het merendeel is klinisch psycholoog of gezondheidszorgpsycholoog. 

Wat doen we?
Met onze specifieke kennis op het grensgebied tussen de psychologie en de medische wetenschap onderzoeken en behandelen we volwassen, jongeren en kinderen. Het gaat om:

 • het omgaan met chronische of ernstige ziekten
 • de relatie tussen spanning en lichamelijke verschijnselen
 • het functioneren van de hersenen en de invloed hiervan op gedrag en emoties
 • methoden om de pijnbeleving te beïnvloeden
 • de invloed van medicijnen op gedrag
Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 74 20
maandag - vrijdag
8.30 - 12.15 uur
13.15 - 17.00 uur
medische psychologie B64

Gang van zaken polikliniek medische psychologie

 • U en/of uw kind meldt zich bij Meldpunt 2B..
 • Als u aangemeld bent, neemt u plaats in de wachtkamer.
 • De psycholoog komt u halen.
 • Het gesprek zal gaan over uw klachten en de gevolgen daarvan.
 • Ook zal er worden gesproken over hoe met de klachten om wordt gegaan.
 • Aan u of uw kind zal worden gevraagd wat u in een eventuele behandeling wilt bereiken.
 • De psycholoog bepaalt in overleg met u en/of uw kind het vervolg.

De afspraak kan gedeeltelijk of geheel onder supervisie worden uitgevoerd door een student psychologie.

Vertrouwelijke informatie

De klinisch psycholoog (in opleiding), de psychodiagnostisch werker en alle medewerkers van de afdeling hebben beroepsgeheim. Als dat van belang is voor uw behandeling rapporteren wij vertrouwelijke informatie aan andere ziekenhuismedewerkers die bij de behandeling betrokken zijn. Bijvoorbeeld uw behandelend medisch specialist, uw behandelteam of uw huisarts. We verstrekken alleen informatie aan andere instanties buiten het ziekenhuis (waaronder uw huisarts) na uw schriftelijke toestemming.

Recht op inzage en kwaliteitsbewaking

U heeft recht op inzage en/of een kopie van de rapportage van onderzoek of behandeling. Daarvoor kunt u contact opnemen met de klinisch psycholoog. Die zal het dossier met u doornemen.

Kwaliteitsbewaking
De afdeling medisch psychologie streeft naar een zo goed mogelijke dienstverlening. Zijn er zaken die u niet begrijpt of waar u ontevreden over bent? De psycholoog bespreekt dat graag met u. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot de klachtenfunctionaris.
De klinisch psychologen houden zich aan de gedragscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Bij deze instantie kunt u terecht met vragen. Adres: Postbus 9921, 1006 AP Amsterdam.

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Maatregelen corona

Houd u aan de corona-maatregelen van CWZ om besmetting te voorkomen.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een geldig legitimatiebewijs voor identificatie, CWZ-registratiekaart, actueel medicijnoverzicht (AMO), zorgpas.

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.