Verpleegkundig spreekuur neonatologie

Het verpleegkundig spreekuur is bedoeld voor ouders/verzorgers van wie het kind op de afdeling neonatologie of kinderafdeling heeft gelegen.

Het spreekuur is bedoeld om nazorg te bieden. De kinderarts heeft aangegeven dat een bezoek aan het verpleegkundig spreekuur van belang is. De verpleegkundige die is gespecialiseerd in de zorg aan te vroeg of pasgeboren kinderen (neonatologieverpleegkundige) geeft tijdens het spreekuur uitleg over voeding en gewicht en groei van het kind. Ook kunt u uw vragen stellen.

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 82 20
maandag - vrijdag
8.30 - 17.00 uur
kindergeneeskunde B74
telefonisch spreekuur
maandag - vrijdag
024 365 81 46
8.30 -10.00 uur

Afspraak spreekuur neonatologie

Afspraak maken
Op de vrijdagochtend 1 week na ontslag van uw kind belt de neonatologieverpleegkundige u op om te horen hoe het gaat. Zij maakt een afspraak voor 2 weken later.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere ouder in plaats kind komen.

Gang van zaken

  • U meldt zich bij de balie. Daar wijst de medewerker waar u kunt wachten.
  • De doktersassistente zal uw kind wegen.
  • De neonatologieverpleegkundige komt u halen. Zij vraagt hoe het met uw kind gaat. Ook geeft zij informatie en instructie.
  • Het consult duurt ongeveer 15 minuten.

Liever geen andere kinderen meebrengen

Als het mogelijk is, neem dan geen andere kinderen mee. Zij kunnen u afleiden bij het gesprek met de arts en tijdens het onderzoek.

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.