Kindergeneeskunde

Kindergeneeskunde biedt zorg aan pasgeborenen, peuters, kleuters en oudere kinderen tot 18 jaar.

Ouders en kinderen kunnen vertrouwen op de kennis en ervaring van onze kinderartsen. Op elk gebied staat een deskundige arts voor u klaar, vaak ondersteund door gespecialiseerde kinderverpleegkundigen en andere zorgprofessionals. Jullie zien zoveel mogelijk dezelfde zorgverleners. Uw kind staat centraal en u als ouder betrekken we bij alle stappen. We hebben oog voor het hele gezin.

Uw kind kan ook bij een ander specialisme onder behandeling komen, bijvoorbeeld:

Toon meer

Bereikbaarheid

024 365 82 20
8.30 - 16.30 uur
Telefonisch spreekuur
Maandag-vrijdag
024 365 81 46
8.30 - 10.00 uur

Afspraken

Afspraak maken
De huisarts of een CWZ-dokter verwijst u naar de polikliniek. Bel de poli voor een afspraak. Wij sturen u daarna een afspraakbevestiging en informatie toe. Een eerste bezoek aan de kinderarts duurt 30 minuten. Een eerste bezoek aan de arts-assistent (kinderarts in opleiding) duurt 45 minuten.

Polikliniek CWZ Waalspong (Oosterhout)
Iedere week is er een kinderarts op de polikliniek CWZ Waalsprong aanwezig. Wilt u daar graag een afspraak? Geef dit dan door als u de afspraak maakt. U kunt hier ook terecht voor bloedprikken. Als u vooraf belt met deze poli zorgen wij voor een medewerker die ervaring heeft met bloedprikken bij kinderen.

Polikliniek CWZ Druten
Iedere week is er een kinderarts op de polikliniek CWZ Druten aanwezig. Wilt u daar graag een afspraak? Geef dit dan door als u de afspraak maakt. U kunt hier ook terecht voor bloedprikken. Als u vooraf belt met deze poli zorgen wij voor een medewerker die ervaring heeft met bloedprikken bij kinderen.

Afspraak afzeggen of wijzigen
Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd? Bel dan zo snel mogelijk de polikliniek. Er kan dan nog een andere patiënt in uw plaats komen.

Gang van zaken polikliniek

  • U meldt zich bij de balie. Daar wijst de medewerker waar u kunt wachten. In de wachtkamer vindt u speelgoed en lectuur.
  • Als het mogelijk is, neem dan geen andere kinderen mee. Zij kunnen u afleiden bij het gesprek met de arts en tijdens het onderzoek.
  • Heeft u een baby? Er is een mogelijkheid om te voeden en te verschonen. U kunt gebruikmaken van een magnetron om de flesvoeding op te warmen.
  • Een doktersassistent roept u op en brengt u naar een onderzoekskamer. Deze weegt en meet uw kind.
  • De kinderarts komt bij u. Deze stelt u en uw kind vragen over de klachten (anamnese). Zonodig krijgt uw kind een  lichamelijk onderzoek. Daarna bepaalt de arts het vervolg.
  • Er kan meer onderzoek nodig zijn. Sommige onderzoeken kunnen op dezelfde dag plaatsvinden. Voor andere onderzoeken heeft u een nieuwe afspraak nodig. De doktersassistent maakt de vervolgafspraken en legt alles uit.
  • De uitslag krijgt u van de kinderarts of arts-assistent. Dit gebeurt per telefoon of op de polikliniek. De doktersassistent plant deze afspraak in overleg met u.

Telefonisch spreekuur

Op werkdagen van 8.30 tot 10.00 uur kunt u gebruik maken van het telefonisch spreekuur van de doktersassistent: 024 365 81 46. Denk aan de volgende situaties:

  • uw kind heeft dringende zorg nodig
  • u heeft vragen over de aandoening waarvoor uw kind bij ons onder behandeling is
  • u heeft een herhaalrecept nodig.

Zo nodig overlegt de doktersassistent met de arts en wordt u dezelfde dag teruggebeld. Dit spreekuur is bedoeld voor vragen over de aandoening waarvoor uw kind bij ons onder behandeling is. Bij ándere klachten kunt u contact opnemen met uw huisarts.

Speciale spreekuren kindergeneeskunde

Voor een aantal aandoeningen is er een speciaal spreekuur. Afspraken maakt u met de poli kindergeneeskunde.

Evelynn over buisjes plaatsen bij Amy

Amy bleek door vocht in haar oren 35% minder te horen. Na het plaatsen van buisjes hoort ze echt alles weer.

Moeder van Amy,
patiënt KNO
Lees hun verhaal

Waarvoor kunt u bij ons terecht ?

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.