Zoeken

242 resultaten voor "" gevonden
Onderzoeken

Onderzoeken EOG, Elektro-oculogram EOG staat voor elektro-oculogram. Met een EOG wordt de elektrische activiteit van uw netvlies (de retina) onderzocht. Met een EOG wordt geprobeerd de oorzaak van uw

Onderzoeken

Onderzoeken Familieonderzoek erfelijkheid hoog cholesterol-vetgehalte in het bloed Tijdens dit onderzoek wordt onderzocht of uw verhoogde cholestorol erfelijk is. Familieonderzoek bij erfelijk hoog ch

Onderzoeken

Onderzoeken EMG, Elektromyogram Een EMG staat voor Electro Myo Gram. Dit is een manier om te meten hoe de zenuwen en spieren functioneren. Afdeling Klinische neurofysiologie Afspraak maken, wijzigen o

Onderzoeken

Onderzoeken Echo-zenuwonderzoek Bij een echo-zenuwonderzoek wordt de zenuw in beeld gebracht door geluidsgolven. Op die manier wordt geprobeerd de oorzaak van uw klachten te vinden. Afdeling Neurologi

Onderzoeken

Onderzoeken Echo-onderzoek van de spieren Bij een echo-onderzoek van de spieren (spierecho) brengen we met geluidsgolven spieren in beeld. Op deze manier proberen we de oorzaak van uw klachten te vind

Onderzoeken

Onderzoeken Endoscopie Een endoscopie is een onderzoek waarbij een arts door een smal buisje in het lichaam kijkt. Er zijn verschillende soorten endoscopieën, afhankelijk van het deel van het lichaam

Onderzoeken

Onderzoeken Elektrofysiologisch onderzoek EFO Met elektrofysiologisch onderzoek (EFO) probeert de cardioloog te achterhalen welke hartritmestoornis u heeft, waar in het hart en hoe die ontstaat. Afdel

Onderzoeken

Onderzoeken Flexibele scopie (neus-keelonderzoek) Bij een flexibele scopie bekijkt uw KNO-arts de neus, de neus-keelholte (achter de neus), de keelholte en ook de stembanden. U krijgt een flexibele sc

Onderzoeken

Onderzoeken Ademtest Door de ademtest te doen kan de arts zien of uw adem waterstof bevat. De dunne darm neemt bepaalde stoffen uit voedsel op. Bijvoorbeeld zetmeel, maar ook: lactose, glucose en lact

Onderzoeken

Onderzoeken Tremorregistratie Met dit onderzoek worden onwillekeurige bewegingen van de spieren gemeten. U krijgt een tremorregistratie. Hiermee wordt geprobeerd achter de oorzaak van uw klachten te k

Onderzoeken

Onderzoeken Single fiber EMG Dit is een onderzoek waarbij de overgang van de zenuw naar de spier onderzocht wordt. Een single fiber EMG is een elektromyogram. Meestal wordt dit gedaan bij een spier ro

Onderzoeken

Onderzoeken Fixatie-disparatieonderzoek Met het fixatie-disparatieonderzoek maakt de orthoptist afwijkingen in de samenwerking tussen de ogen zichtbaar ( fixatie-disparatie ). Afdeling Oogkliniek Afsp

Onderzoeken

Onderzoeken NIPT De NIPT staat voor Niet-Invasieve-Prenatale Test. De test is onderdeel van de prenatale screening . Elke zwangere vrouw kan vanaf 10 weken zwangerschap een NIPT laten verrichten. In h

Onderzoeken

Onderzoeken Kunstlensmeting Tijdens deze meting wordt de lengte van uw oog vastgesteld en de kromming van het hoornvlies (de cornea). Een kunstlensmeting wordt ook wel biometrie genoemd. Als er beslot

Onderzoeken

Onderzoeken Anel-test Dit is een test om te zien of uw traanweg doorgankelijk is. U krijgt een Anel-test wanneer de oogarts vermoedt dat uw traanweg(en) niet goed doorgankelijk zijn. Afdeling Oogklini

Onderzoeken

Onderzoeken SSEP Met een Somato Sensibel Evoked Potentia (SSEP) worden de reacties van uw zenuwbanen onderzocht. De reacties van uw zenuwbanen in zenuwen, ruggenmerg en hersenen op kleine elektrische

Onderzoeken

Onderzoeken Sentinel node scintigrafie Een sentinel node scintigrafie is een nucleair geneeskundig onderzoek. Bij het onderzoek worden lymfeklieren opgespoord, die als eerste in contact staan met een

Onderzoeken

Onderzoeken Somatostatine-receptor scintigrafie Dit is een nucleair geneeskundig onderzoek waarmee verschillende ziekteprocessen opgespoord kunnen worden. Een somatostatine-receptor scintigrafie heet

Onderzoeken

Onderzoeken TCDuplex of TCD Bij dit onderzoek worden de bloedvaten in het hoofd onderzocht. U krijgt een transcraniële duplex (TCDuplex) of transcraniële doppler (TCD). Hiermee proberen wij achter de

Onderzoeken

Onderzoeken Urineonderzoek Onderzoek van urine op mogelijke ziektes of infecties. Soms wil de arts uw urine onderzoeken. Uit een urineonderzoek is veel informatie te halen. Zo wordt de reden van uw kl