Vaderschapstest

Als er twijfels bestaan over biologisch vaderschap kan een DNA test hierover uitsluitsel bieden.

Een vaderschapstest is gebaseerd op analyse van erfelijke kenmerken die bij ieder mens in tweevoud voorkomt. Voor ieder van die kenmerken geldt dat één van de twee exemplaren afkomstig is van de biologische moeder, de andere van de biologische vader. Als er sprake is van biologisch vaderschap moeten vader en kind voor alle kenmerken tenminste één overeenkomstig exemplaar hebben.

Bent u de vader? / Is hij uw vader?
Met een vaderschapstest kunt u erachter komen of u de biologische vader bent van een kind. Vanuit een kind bekeken: het is een DNA-onderzoek bij de man van wie je denkt dat hij de vader is. Dit heet ook wel een DNA verwantschapsonderzoek of DNA test. Een vaderschapstest wordt in eigen beheer uitgevoerd in het klinisch chemisch laboratorium van CWZ. Het voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en is geaccrediteerd.

Toon meer

Hoe verloopt een vaderschapstest?

Kijk bij DNA verwantschapsonderzoek voor informatie over hoe een vaderschapstest verloopt.

Waarom voor een DNA verwantschapsonderzoek naar CWZ?

DNA verwantschapsonderzoek wordt door het klinisch chemisch laboratorium (KCL) van CWZ op discrete en deskundige wijze en volledig in eigen beheer uitgevoerd. Alle onderzoeken worden vooraf beoordeeld op haalbaarheid en betrouwbaarheid van de uitslag. U kunt rekenen op een gedegen en kosteloos advies vooraf. Indien nodig vragen wij u om een uitgebreide stamboom om de haalbaarheid van het onderzoek te kunnen beoordelen en teleurstellingen achteraf te voorkomen. Het DNA verwantschapsonderzoek voldoet aan de hoogste kwaliteitseisen en is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie volgens ISO15189 onder accreditatienummer M054.

De waarschijnlijkheid van verwantschap
Om de waarschijnlijkheid te berekenen dat de geteste personen wel of niet verwant zijn, gebruiken wij de waarschijnlijkheidswaarde (W-waarde). Dit is de kans dat de geteste personen biologisch gerelateerd zijn ten opzichte van de kans dat een willekeurige andere persoon gerelateerd is. Er is namelijk altijd een theoretische kans (hoe klein ook) dat een andere persoon ook een deze genetische kenmerken heeft. Zijn de geteste personen gerelateerd, dan leveren de door het KCL gehanteerde testen doorgaans een W-waarde op van meer dan 99,99%. Dit betekent dat de persoon voor meer dan 99,99% zeker gerelateerd is ofwel dat er een kans bestaat van minder dan één op de 10.000 dat de persoon niet gerelateerd is.

Rechtsgeldige test
Rechtsgeldige testen worden uitgevoerd in opdracht van de rechtbank, immigratie- en naturalisatiedienst en de jeugdhulpverlening, maar ook voor particulieren indien de vraagstelling daar aanleiding toe geeft. In het geval van een rechtsgeldige test (erkend onder RvA M054) zal er een strikte identificatieprocedure plaatsvinden. Dit bestaat onder meer uit het identificeren op basis van een geldig persoonsbewijs en het maken van digitale foto’s van alle deelnemers aan het onderzoek. Voor rechtsgeldige testen geven wij er de voorkeur aan om de afname te laten plaatsvinden op onze ziekenhuislocatie. Voor deze afnames moet een afspraak worden gemaakt via vwo@cwz.nl.

Niet-rechtsgeldige test
Een niet-rechtsgeldige test kunt u thuis uitvoeren. De afname van het materiaal kan door uzelf worden uitgevoerd met behulp van ons afnamepakket. Een thuisafname kan nooit omgezet worden in een rechtsgeldige test.

Folders

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.