Zoeken

186 resultaten voor "" gevonden
Veelgestelde vragen

'Spijtoptanten' kunnen tot 5 werkdagen na ontslag uit het ziekenhuis worden opgenomen in een GRZ-instelling. De huisarts dient in dit geval contact op te nemen met het transferpunt.

Veelgestelde vragen

De folders van CWZ vindt u bij het betreffende specialisme via deze link .

Veelgestelde vragen

Helaas kunnen wij alleen zorg regelen voor patiënten die in CWZ opgenomen zijn. U kunt zelf informeren bij de thuiszorg of zorgverzekering of uw partner ook in aanmerking komt.

Veelgestelde vragen

Helaas kunnen we geen rondleidingen in CWZ verzorgen.

Veelgestelde vragen

Nee, u kunt de vragenlijst invullen op een tijdstip dat u het beste schikt. Let wel op de periode dat het onderzoek ingevuld kan worden. Dit varieert per onderzoek van enkele dagen tot enkele weken.

Veelgestelde vragen

Er is een aantal mogelijke oorzaken: 1. Wanneer u nog nooit een uitnodiging voor deelname heeft ontvangen, vragen we u het e-mailadres dat u bij uw inschrijving heeft opgegeven te controleren. Misschi

Veelgestelde vragen

De lengte van de vragenlijst verschilt per onderzoek. Wij proberen de vragenlijst altijd zo kort mogelijk te houden. Gemiddeld genomen, kost het beantwoorden van de vragen zo’n 5 à 10 minuten.

Veelgestelde vragen

Dankzij dit panel kunnen wij nieuwe initiatieven of verbetervoorstellen toetsen bij onze patiënten en door marktonderzoek behoeften van patiënten in kaart brengen. Hierdoor kunnen wij de kwaliteit van

Veelgestelde vragen

Het is vooraf niet aan te geven hoe duur een urinekweek gaat worden. Dit is namelijk afhankelijk van het verloop van het onderzoek. Ook het soort verwekker dat de infectie veroorzaakt en de bijzonderh

Veelgestelde vragen

De zorgverzekeraar waarbij u verzekerd was bij de ingangsdatum van de DBC ontvangt de factuur.

Veelgestelde vragen

CWZ stuurt de factuur rechtstreeks naar uw zorgverzekeraar. Die verrekent dan eventueel het eigen risico met u. Bij onverzekerde zorg wordt de factuur verzonden naar de patiënt of naar de verzekeraar,

Veelgestelde vragen

Bij een restitutiepolis en zorg die buiten het basispakket valt, sturen we de factuur naar u. Afhankelijk van de zorgverzekering die u heeft, kunt u dit declareren bij uw zorgverzekeraar. U kunt hierv

Veelgestelde vragen

Vragen aan de arts die u behandelt, kunt u stellen via de betreffende polikliniek. U kunt de vraag ook opschrijven en bewaren tot uw volgende polibezoek. Direct contact met de arts via telefoon en mai

Veelgestelde vragen

Deze informatie kunt u vinden in de ‘mijn omgeving’ op de website van uw zorgverzekeraar. Kijk voor meer informatie op www.zorgwijzer.nl .

Veelgestelde vragen

CWZ revalidatiegeneeskunde werkt samen met het revalidatiecentrum Sint Maartenskliniek. Omdat u het consult heeft gehad van een arts van de Sint Maartenskliniek, ontvangt u ook op naam van dit ziekenh

Veelgestelde vragen

Het College voor Zorgverzekeringen heeft bepaalde ziekenhuizen hiervoor gecontracteerd. In deze regio (Nijmegen-Boxmeer) is dat vanaf 1 januari 2014 CWZ. U kunt dus bij ons terecht.

Veelgestelde vragen

Vrijwilligers geven in ons ziekenhuis extra aandacht aan de patiënt. Op verschillende afdelingen worden zij ingezet als waardevolle aanvulling op de patiëntenzorg. Vrijwilligers zijn actief als gasthe

Veelgestelde vragen

U kunt hiervoor contact opnemen met het contactcentrum zorgkosten CWZ, telefoonnummer (024) 365 54 10.

Veelgestelde vragen

Voor een foto van en informatie over de kamers op de IC kijkt op de pagina Patiëntenkamer .

Veelgestelde vragen

Nee, nog niet.