NO-meting bij kinderen

Een NO-meting is een longfunctieonderzoek.

Bij een NO-meting meet de arts het stikstofgehalte in de lucht die uw kind uitademt. NO is een maat voor ontsteking in de luchtweg. Deze waarde kan bijvoorbeeld verhoogd zijn bij astma.

Hoe verloopt een NO-meting bij kinderen?

Het kind wordt gevraagd eerst helemaal uit te ademen. Vervolgens ademt het door het mondstuk zo diep mogelijk in en daarna (ongeveer) 10 seconden rustig uitblazen. Soms is het korter. Terwijl het kind blaast ziet het een animatie op het beeldscherm. Bij deze test krijgt het kind géén klemmetje op de neus.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.