Spirometrie

Een spirometrie is een longfunctieonderzoek.

Bij een spirometrie meet de arts of u wel of geen luchtwegvernauwing heeft. Hiervoor kijkt de arts naar hoeveel lucht u in één seconde krachtig kunt uitblazen en hoeveel lucht u kunt inademen. Een andere naam voor spirometrie is flow-volume.

Het kan zijn dat u een spirometrie met medicijnen krijgt. De spirometrie wordt dan nog een keer gedaan nadat u medicijnen heeft gekregen die de luchtwegen verwijden. Dit om te kijken of de functie van de longen beter is als u medicijnen gebruikt.

Toon meer

Waar vindt een spirometrie plaats?

Een spirometrie wordt gemaakt op de longfunctieafdeling.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.