Spierbiopsie bij kinderen

Bij dit onderzoek wordt bij uw kind een stukje spierweefsel uit het bovenbeen of (op specifieke indicatie) uit een arm genomen voor onderzoek.

Er wordt een spierbiopt genomen als de kinderarts vermoedt dat de klachten van uw kind komen door een afwijking in het spierweefsel. Er wordt gekeken naar de bouw van de spier en eventueel de chemie van de spier.

Hoe verloopt een spierbiopsie bij kinderen?

Uw kind krijgt een algehele verdoving. Daardoor is hij of zij in slaap en merkt uw kind niets van het onderzoek. Nadat uw kind in slaap is gebracht, wordt er met behulp van een holle naald een heel klein stukje spier uit het been of uit de arm gehaald. Het wondje wat hierdoor ontstaat wordt met steristrips (steunpleisters), een doorzichtige pleister en een drukverband afgedekt.

Waar vindt een spierbiopsie bij kinderen plaats?

Het onderzoek vindt plaats op de operatiekamer onder algehele anesthesie. Dit betekent dat uw kind één dag wordt opgenomen op de kinderdagunit.

Praktische informatie

Komt u naar CWZ?

Draag bij verkoudheidsklachten, luchtwegklachten en/of griepklachten een medisch mondkapje. Deze liggen bij de ingangen van het ziekenhuis.

Wat neemt u mee?

Bij elke afspraak neemt u mee: een identiteitsbewijs (geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs), zorgverzekeringspas en een actueel medicijnoverzicht (AMO).

Bereid u goed voor

Bedenk thuis al wat u tijdens uw afspraak wilt vragen. Als u goed op de hoogte bent, neemt u besluiten die passen bij uw persoonlijke situatie. Dit heet samen beslissen.

Melden bij een Meldpunt

U meldt zich voor een afspraak bij een Meldpunt. U kunt zich aanmelden met uw identiteitsbewijs bij een aanmeldzuil of bij een medewerker.

MijnCWZ

Via het beveiligde patiëntportaal MijnCWZ kunt u thuis uw persoonlijke en medische gegevens inzien die bij ons bekend zijn.