Zoeken

418 resultaten voor "mijn cwz" gevonden
Algemeen

heeft gesloten met CWZ. Is er een contract, dan declareert CWZ de kosten direct bij uw verzekeraar. U hoeft dus geen geld voor te schieten. Heeft uw zorgverzekeraar geen contract met CWZ? Dan moet u de rekening [...] contract met CWZ? Medisch specialistische en trombosezorg 2024 (status 11 april 2024) Zorg ...

Algemeen

We hebben door Nataschja’s chronische ziekte ervaring met IC’s in verschillende ziekenhuizen. In CWZ vind ik de interactie tussen familie en doktoren heel sterk.’ Opvang kinderen De opvang van hun dochter [...] de tip om een dagboek bij te houden. ‘Die adviezen heb ik als fijn ervaren. De inzet van de zorg ...

Algemeen

strijd. Binnenkort ga ik 10 weken een revalidatietraject volgen in het Radboudumc. Op de nazorgpoli in CWZ heb ik een fijn gesprek gehad.' Oktober 2022 Dit verhaal werd opgetekend tijdens een spiegelbijeenkomst

Algemeen

en de cardiologen van CWZ en Radboudumc is het volgende bereikt: Een grote(re) groep patiënten met hart-… 15 juni 2021 17/18 juni: CWZ vernieuwt patiëntdossier én patiëntportaal CWZ gaat in de nacht van [...] en minder medicatieverspilling CWZ werkt sinds kort met moderne AMiS-PRO medicatie-karren van ...

Algemeen

‘zomaar’ wetenschappelijk onderzoek wordt uitgevoerd in CWZ. De raad van bestuur van CWZ is eindverantwoordelijk voor ál het onderzoek dat in CWZ plaatsvindt en besluit of een studie mag starten. De raad [...] zich adviseren door het Wetenschapscentrum ​​​​​​​ en de Lokale Toetsingscommissie (LTC) van CWZ. ...

Algemeen

van CWZ orthopedie (B56). Vaak zult u dit doen tijdens uw polikliniekbezoek aan CWZ orthopedie. Wilt u zich later alsnog aanmelden? Bel dan op maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 16.30 uur naar CWZ orthopedie [...] 365 88 36 . Afspraak komt in MijnCWZ Heeft u zich aangemeld? In patiëntportaal MijnCWZ kunt u ...

Algemeen

wennen. De pacemaker was namelijk in eerste instantie iets te hoog afgesteld. Ik kon toen meteen bij CWZ terecht. De pacemaker-technicus stelde deze precies af naar mijn behoefte. Nu ben ik er al helemaal

Algemeen

Standaardprijslijst_CWZ_2023_-_Zorgproducten_A__B_en_OVP.pdf Standaardprijslijst_CWZ_2023_-_Zorgproducten_A__B_en_OVP.pdf 02-2023 4 MB Standaardprijslijst CWZ 2023 dure geneesmiddelen | CWZ Nijmegen Standa [...] Standaardprijslijst_CWZ_2022_-_GGZ.pdf Standaardprijslijst_CWZ_2022_-_GGZ.pdf 02-2022 1 MB ...

Algemeen

Verplichtingen van CWZ CWZ zal zich inspannen om het patiëntportaal zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor patiënten. Desondanks kan CWZ niet garanderen dat het portaal altijd beschikbaar is. CWZ is niet a [...] of BSN. CWZ heeft te allen tijde het recht om een patiënt uit te sluiten van toegang tot ...

Algemeen

1. Wat doet Vrienden van CWZ met donaties en giften? Donaties worden gebruikt om extra voorzieningen en activiteiten voor CWZ-patiënten mogelijk te maken die niet betaald kunnen worden uit het ziekenhuisbudget [...] van de Vrienden van CWZ zijn onmisbaar om deze activiteiten te realiseren. 2. Kan ik ...

Algemeen

goed.' Patiënt op ZorgkaartNederland over het prostaatkankercentrum CWZ. Meer ervaringen > Patiëntpanel CWZ prostaatkankercentrum Het CWZ prostaatkankercentrum vindt uw mening en ervaring erg belangrijk. [...] k onderzoek, kan dat in CWZ gebeuren. Na afloop kunt u voor het verdere vervolg vaak ook weer in ...

Algemeen

geschoolde thuiszorgverpleegkundigen, met consultmogelijkheden van het hartfalenteam CWZ. Wie? CWZ cardiologie, CWZ transferpunt, CWZ academie, huisartsen, ZZG zorggroep, Buurtzorg, STMG, Santé partners, Pantein [...] hartfalenverpleegkundige van CWZ wordt een infuus aangelegd met een pomp dat de patiënt in ...

Algemeen

tijk. Frequentie is 1 keer per maand. Wie? CWZ longgeneeskunde, CWZ kindergeneeskunde, CWZ KNO, CWZ psychiatrie, CWZ geriatrie, CWZ interne geneeskunde, CWZ gynaecologie, Huisartspraktijken Oosterhout [...] stelt Olde Hartman. ‘Inmiddels doen we ook een spreekuur samen met CWZ-psychiater Twan Belgers. En ...

Algemeen

ouderen. CWZ heeft met trots dit predicaat 'Seniorvriendelijk ziekenhuis' ontvangen. Zorg voor ouderen heeft binnen CWZ continue aandacht. Zorgkaart Nederland Op Zorgkaart Nederland kunt u CWZ een cijfer [...] . Het continu verbeteren zit de CWZ’ers in het bloed. Aan bijna alle normen werd voldaan. Op een ...

Algemeen

aan de voorzijde van CWZ en het parkeerdek zijn daarom overdag beperkt toegankelijk voor CWZ-medewerkers. Bedrijfsmatige bezoekers aan CWZ en de kantoorgebouwen Jonkerbosch en CWZ polikliniek Jonkerbosch [...] Parkeervoorwaarden Algemene regels CWZ is een zorginstelling met een open karakter, waarbij ...

Algemeen

kind CWZ biedt ouders de mogelijkheid om het medisch dossier van hun kind in te zien via het patiëntportaal MijnCWZ. Wie heeft toegang? Kinderen tot 12 jaar: de ouders krijgen toegang tot MijnCWZ van hun [...] vereenkomst. Lees meer over MijnCWZ voor ouders en kinderen Keurmerken kindgerichte zorg ...

Algemeen

een waardegedreven zorg. Voorzitter remuneratiecommissie RvT CWZ Voorzitter commissie kwaliteit & veiligheid RvT CWZ Lid raad van toezicht CWZ vanaf 01-01-2019, vicevoorzitter vanaf april 2022. Hoofdfunctie: [...] lid van de RvT bij aan een succesvol CWZ dat uitstekende zorg levert en waar het fijn werken ...

Algemeen

zichtbaar aanwezig te zijn in CWZ. Samenstelling cliëntenraad De cliëntenraad heeft 7 leden en een onafhankelijk voorzitter. De leden zijn vrijwilligers en niet in dienst van CWZ. Voorzitter Dhr. Jan Bertrams [...] voor ons wel een belangrijk signaal zijn. Postadres cliëntenraad CWZ Postbus 9015 6500 GS ...

Algemeen

wordt. Zij geeft afleiding, vertrouwen en rust.De kunstcommissie van CWZ heeft als opdracht om kunstwerken voor de collectie CWZ aan te kopen en deze te plaatsen in de publieke ruimte waar patiënten, [...] te CWZ U kunt ook de kunstroute in het ziekenhuis volgen. Papieren informatie over deze route is te ...

Algemeen

C40-01 CWZ Nijmegen ++31 243658702 MH@cwz.nl Anesthesioloog Marc Snoeck Anesthesioloog Chu-Ya Yang Bij spoed: als zorgprofessional kunt u contact opnemen met de dienstdoende anesthesioloog in CWZ. [...] Via ZorgDomein (ZD142818958) Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ), Hoofdlocatie Kies een ‘verwijsafspraak ...