Identificatie en identificatieplicht

In Nederland hebben patiënten een identificatieplicht als zij gebruik maken van medische zorg.

Identificatie geldt voor iedereen, ook voor kinderen. Bijschrijven van het kind in het paspoort van de ouders is niet meer mogelijk. Dus ook kinderen hebben een geldig identiteitsbewijs nodig. De identificatieplicht geldt bij elk ziekenhuisbezoek.

Zorgverleners zijn wettelijk verplicht om het BSN van patiënten te gebruiken bij het uitwisselen van gegevens (medische en financieel-administratieve).

Identification (information in English)

Visitors must carry valid identification when visiting CWZ. They may be required tot identify themselves. If you don not have Dutch nationality, the following ID's are accepted:

  • a residence permit issued by the Aliens Department
  • a refugee passport
  • an aliens card
  • a non-Dutch passport(if necessary with a residence endorsement sticker)
  • an electronic W-card fot asylum-seekers

Meer informatie over identificatie

Welk identiteitsbewijs is geldig (ook voor kinderen)?

Bij Nederlandse nationaliteit Geen Nederlandse nationaliteit
Geldig paspoort Niet-Nederlands paspoort (zo nodig voorzien van een verblijfsaantekening)
Geldige identiteitskaart Verblijfsdocument van de vreemdelingendienst
Geldig rijbewijs Vluchtelingenpaspoort Vreemdelingenpaspoort Elektronisch w-document voor asielzoekers

Honderd procent zeker (identificatie)

Neem bij elk ziekenhuisbezoek uw geldige identiteitsbewijs mee.

Wij vragen u vaak:

  • hoe u heet
  • wat uw geboortedatum is

Bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak of bij bloedprikken. Zo weten we dat u de juiste zorg krijgt. Wel zo veilig.