Huisregels

Wij maken uw verblijf in ons ziekenhuis graag zo aangenaam mogelijk. Daarom hebben wij een aantal huisregels voor onze patiënten en hun bezoekers, leveranciers, medewerkers en anderen opgesteld. De regels gelden in het hele ziekenhuis en op het omliggende terrein.

Rookplekken voor patiënten en bezoekers

 • CWZ is rookvrij. Roken is niet toegestaan in het ziekenhuis en ook niet op het terrein van CWZ. Zo werken we aan een frisse omgeving voor onze patiënten, bezoekers en medewerkers.
 • Op bijgevoegd kaartje is te zien wat het terrein van CWZ is. 
 • Alleen voor opgenomen patiënten maken we indien nodig in overleg met de patiënt en behandelaar op maat afspraken.  Opgenomen patiënten zijn herkenbaar aan een polsbandje, hierop wordt gecontroleerd.

Uw hulphond is van harte welkom in CWZ

U bent met uw hulphond van harte welkom in CWZ. Normaal zijn dieren in ons ziekenhuis niet toegestaan. Dieren kunnen bacteriën en andere ziekteverwekkers overdragen, die schadelijk zijn voor zieke mensen. Er is een uitzondering voor hulphonden. Hieronder staan de regels voor een bezoek met hulphond. Deze regels zijn bedoeld om uw bezoek zo goed mogelijk te laten verlopen en te zorgen dat afdelingen zich kunnen voorbereiden op de komst van uw viervoeter.

Algemene informatie over hulphonden in CWZ

 • Een hulphond is een hond speciaal getraind en gecertificeerd om persoonlijke assistentie te geven. Hulphonden die in functie zijn, zijn als zodanig herkenbaar (bijvoorbeeld met een dekje). Onder hulphonden worden verstaan: geleidehonden (zoals blindegeleidehond), assistentiehonden (bijvoorbeeld: ADL-hond of signaalhond) of psychosociale hulphonden (bijvoorbeeld bij PTSS of autisme). 
 • De hulphond staat altijd onder uw toezicht, aangelijnd of niet.
 • Hulphonden zijn niet toegestaan op afdelingen/ruimten waar patiënten komen met een verhoogd infectierisico. Dit zijn ruimtes waar steriel en/of zo schoon mogelijk gewerkt wordt om bijvoorbeeld wondinfecties te voorkomen. Dat zijn de operatiekamers, poliklinische OK, hartkatheterisatiekamer, behandelkamers, andere steriele ruimtes, intensive care, neonatologie, cardiocare, dialyseafdeling, patiëntenkamers van patiënten in beschermende isolatie en verloskamer.
 • In ruimten waar invasieve handelingen plaatsvinden bepaalt de behandelaar of een hulphond binnen mag in verband met infectierisico’s.
 • Medewerkers worden geïnstrueerd om de hulphond te negeren (niet aaien, geen oogcontact maken, niet tegen de hond praten). Dan kan de hond de focus op de baas houden. 

U wilt een polikliniek bezoeken met hulphond

 • Dat kan. We zouden het op prijs stellen als u dit vóór het bezoek laat weten aan uw zorgverlener/de betreffende afdeling.
 • Bij voorkeur plannen we de afspraak dan aan het eind van het spreekuur, zodat de ruimte daarna extra kan worden gereinigd.

U wilt een hulphond meenemen tijdens ziekenhuisopname

 • Dat kan. U geeft vóór opname bij uw zorgverlener en de afdeling aan dat u van een hulphond afhankelijk bent en deze wil meenemen. Dan kijken we samen wat mogelijk is.
 • Er worden in overleg met de afdeling infectiepreventie afspraken met u gemaakt over het verblijf, reiniging en desinfectie, en het verzorgen en uitlaten van de hulphond.
 • U wordt op een eenpersoonskamer verpleegd.
 • Als u in isolatie verpleegd moet worden, besluiten we in overleg met de afdeling infectiepreventie of de hulphond toegestaan is.

U wilt een patiënt op een verpleegafdeling bezoeken met hulphond

 • Dat kan (meestal). Neem vóór het bezoek contact op met de receptie van CWZ: 024 365 76 57. Dan kunnen we uw bezoek goed voorbereiden.
 • De patiënt die u wilt bezoeken moet goedkeuren dat de hulphond meekomt.
 • U mag géén hulphond meenemen als de patiënt in isolatie wordt verpleegd, een verminderde weerstand heeft, verblijft op een meerpersoonskamer op een verpleeg- of behandelafdeling of op een afdeling waar sowieso geen hulphonden zijn toegestaan (zie boven).